Enabling out of the box editing with the SelectMany attribute for IList<ContentReference>

Siste innlegg

Nye ansatte våren 2017

Denne våren starter slik fjoråret sluttet - med full fart på spennende prosjekter. Vi gleder oss over å presentere tre nyansatte utviklere som styrker Episerver-laget vårt.

Epinova.Associations open sourced!

Having two-way-relationships between content is a common scenario on the web today. Automatically linking from each end of the relationship to the other. We've composed our own, very simple module to do this - and it's now open sourced!