GDPR og Episerver: Separat samtykke i påmeldingsskjema

Sørg for at skjemaene dine tydelig skiller mellom de ulike formålene du ønsker å samle inn persondata til - og hvordan du ber om samtykke til dette.

Siste innlegg