Flaskehalsene som hindrer deg fra å nå nettstedets KPI-er

Selv med gode mål og KPI-er kan et nettsted underprestere - og brukerne finner ikke, gidder ikke, eller liker ikke det du tilbyr dem. Det er på tide å avdekke flaskehalsene.

Siste innlegg