Endring av krav i likestillings- og diskrimineringsloven (LDL)

I august var det høringsmøte i Difi sine lokaler i Oslo. Der ble forslag til gjennomføring av EUs webdirektiv (WAD) i norsk lov presentert.

Siste innlegg