Prosjektets hellige gral er totalt meningsløs

Prosjekttriangelet - "kvalitet" som en funksjon av tid, kost og omfang - skal fungere som en påminnelse om at man ikke kan få i pose og sekk uten at sluttresultatet påvirkes. Dette er likevel et farlig tankegods, ettersom tid, kost og omfang er dårlige variabler å styre etter!

Siste innlegg