• Publisert
  • 1 min

DIFI velger Epinova og Northern Beat som leverandør av design og universell utforming

DIFI veileder offentlig sektor i universell utforming av IKT-tjenester. Nå får de eksperthjelp av Epinova og Northern Beat til å lage nytt nettsted.

Krav til universell utforming

DIFI logoDirektoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har i flere år vært et kompetansesenter for IKT i offentlig sektor, og står blant annet bak Kvalitet på nett, den årlige vurderingen av offentlige nettsteder.

Målsetningen til DIFI er å heve kvaliteten på offentlige og private nettsteder for alle typer brukere, samt påse at gjeldende lovverk følges. Et eksempel er paragraf 11 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, som sier at offentlig sektor skal følge universell utforming. 


Blir kontrollorgan for ny forskrift

Det er ventet at det i 2013 vil komme en ny forskrift som presiserer hvordan universell utforming skal utføres i praksis. Denne forskriften vil ikke bare gjelde for det offentlige, men også private nettsteder, og mange vil nok bli overrasket over at nettstedet sitt snart er ulovlig.

DIFI vil fungere som kontrollorgan når forskriften trer i kraft. 


Etablerer nytt kompetansenettsted

For å hjelpe nettstedene å oppfylle kravene, etablerer DIFI et nytt nettsted med helt nytt veiledningsmateriale. Epinova og Northern Beat skal bistå med eksperthjelp under utviklingen av dette nettstedet. 

I dette prosjektet skal ikke Epinova bidra med vår EPiServer-ekspertise, slik vi vanligvis gjør. Istedet skal vi bidra med rådgivning innenfor et annet område vi brenner for, nemlig universell utforming og tilgjengelighet.

Vi har alltid et tydelig fokus på universell utforming i våre EPiServer-leveranser, med Statens Pensjonskasse som et prisvinnende eksempel. For DIFI vil vi bidra med noe av landets fremste kompetanse på dette området.

Northern Beat er en nyetablert gren i Nova Consulting Group-familien, bestående av designere og innovatører med lang og bred erfaring. For DIFI vil de bidra med sine spesialfelt strategi, konsept og design.