• Publisert
  • 1 min

Overføre malverk til .NET master page & user controls

<p>Trinn&nbsp;36 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

  • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
  • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
  • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 36: Overføre malverk til .NET master page & user controls

Når EPiServer programvare er installert på server er neste trinn oppsett av malverket i .NET. Med ASP.NET 2.0 rammverket ble det introdusert "master page" og med versjon 3.5 kunne disse bli "nesta".

Masterpage

Teamet kartla hvordan malverket best kan organiseres. Noen deler av alle websidene er felles. For eksempel topp og bunn. Noe områder på siden har faste størrelser og funksjonalitet som gjenbrukes på flere sider. Slik som for eksempel hovednavigasjon. Disse logiske sonene brytes opp i sine enkelte bestanddeler og legges inn i en overordnet programfil. Denne programfilen brukes av alle sider på nettstedet. Spesielle funksjoner defineres innenfor dette rammeverket på den enkelte sidetype eller maltype. Som for eksempel skjemafunksjonalitet eller blogg.

Nesta hovedmal

På norsk kan en "nesta masterpage" best oversettes med "sammensydd hovedmal". Den overordnede programfilen kan være satt sammen av flere hvor den ene arver fra den andre..

User controls

Dette er et annet begrep i .NET programmeringsspråket for å kunne bygge rydde og strukturert kode. (Har ingenting med user=bruker å gjøre.) En sidetype innholder som regel flere deler funksjonalitet som brukes mer en et sted. Den enkelte mal inkluderer mindre hovedmaler som hentes inn etter behov. Som for eksempel menyfunksjonalitet.

Pagetype Builder

I det siste har vi også tatt i bruk et eget verktøy for å bygge sidetyper i EPiServer. PageTypeBuilder er lansert som åpen kildekode med Joel Abrahamsson som hovedarkitekt. Hensikten med dette verktøyet er å kunne bygge inn mer av egenskapene på sidetypene direkte i kode. Dermed blir det enklere å vedlikeholde malverket mellom flere servere