• Publisert
  • 1 min

Slik får du mer effektiv forvaltning av ditt Episerver-nettsted

Et nettsted er stadig i endring, og estimering av små og store oppgaver er noe vi gjør i forvaltning daglig. Her er noen tips for å få mer verdi ut av vedlikeholdsbudsjettet ditt.

Forvaltning starter med god spesifisering

"Vi trenger en kjapp endring..."

Når et nettsted har gått over i forvaltning (vedlikehold), blir vi i Epinova daglig bedt om å estimere endringer for kunder. Alt fra en endring i en eksisterende blokk, integrasjon med Google maps eller oppgradering til siste versjon av Episerver. 

Estimering og spesifisering er en viktig øvelse for å kunne vurdere kostnad opp mot nytteverdi.

Her er noen tips til hvordan du som kunde kan hjelpe leverandøren din å gi deg et riktigere estimat, og et bedre løsningsforslag.

Bedre spesifisering

Vår jobb er å finne ut hva som skal lages, og hvordan det kan gjøres. Men det skal helst stemme med dine forventninger! Kundene skal selvsagt slippe å kunne de tekniske detaljene, men de må ha et klart forhold til hvilket resultat de ønsker å oppnå. 

Selv om vi har lang erfaring med alle typer Episerver-utvikling, kan det oppstå misforståelser dersom vi ikke har avklart dette godt nok med deg.

Vi kommer langt på vei hvis du:

  1. Motiverer: Hvorfor ønsker du endringen? Hva er ønskelig (målbart) resultat? Om mulig, avstem internt før oppgaven meldes inn.
  2. Tegner: Lag en kjapp skisse på det vi skal estimere. Det holder med bilde av papirskisse eller en enkel «mockup» i Powerpoint!  
  3. Spesifiserer: Gi oss så mye detaljer som mulig: lenke til nettsiden det gjelder, lenke til liknende løsning andre steder, enkle kriterier som lar oss teste om oppgaven er riktig utført.
  4. Prioriterer: Hva du ha med? Hva har dere vurdert, men som kan vente til neste fase?
  5. Informerer: Er det noen eksterne faktorer som påvirker løsningen eller tidsplanen? Er det noen viktige datoer (frister) dere er bundet av? Har dere et budsjett? Er det andre deler i organisasjonen som påvirkes dersom endringen utføres/ikke utføres? 

Fleksibel estimering

I noen tilfeller spør kunder oss om å gjøre noe nytt som vi ikke har noe sammenliknbar erfaring med. Kanskje også noe som er på kanten av hva Episerver støtter - men som kan løses ved å tenke litt ut av boksen.

Da kan det være mulig at vi "oppdager" et løsningsforslag gjennom å gå i gang med utvikling og prototyping. 

Vi blir på forkant enige om hvor mye vi skal bruke (f.eks. 4-8 timer). Når avsatt tid er brukt opp, estimeres gjenstående arbeid, og deretter tar vi avgjørelse i felleskap om oppgaven legges på is eller ferdigstilles.

Vi gleder oss til neste gang du tar kontakt for et estimat!