BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20181113T122241Z DESCRIPTION:På programmet:\n12.00 - Småprat\, kaffe og hjemmelaget lunsj\ n12.20 - Introduksjon (Magnus Vik Lagerberg\, Epinova)\n12.30 - Inbound ma rketing og leadsgenerering i Episerver (Geir Nodland\, Epinova)\n13.15 - R edaktørvennlige nyheter i Episerver (Arild Henrichsen\, Epinova)\n13.45 - Roadmap: Hva kommer snart fra Episerver? (Kristian Borg\, Epinova)\n14.00 - Vi runder av\, men blir gjerne igjen for spørsmål!\n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20181206T140000 DTSTAMP:20181113T122241Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20181206T120000 LAST-MODIFIED:20181113T122241Z LOCATION:Hos Epinova\, Arbeidersamfunnets Plass 1 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Epinova redaktørforum TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000506E5B5F7A77D401000000000000000 010000000A38A9227EA7C594D9063C7F4443B49ED X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

På\; programmet:

12.00 - Små\;pr at\, kaffe og hjemmelaget lunsj

12.20 - Introduksjon (Mag nus Vik Lagerberg\, Epinova)

12.30 - I nbound marketing og leadsgenerering i Episerver (Geir Nodland\, Epinova)

13.15 - Redaktø\;rvennlige nyheter i Episerver (Arild Henrichsen\, Epinova)

13.45 - Roadmap: Hva kommer snart fra Episerver? (Kristian Borg\, Epinova)

14.00 - Vi runder av\, men blir gjerne igjen for spø\;rsmå\;l!

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR