BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20190606T053525Z DESCRIPTION:https://www.epinova.no/event/frokostseminar-13.-juni-2019-slik- tar-du-i-bruk-skytjenester/\n \nFrokost fra kl 08.30\, faglig fra kl 09.00 -11.00.\n \nEpinovas kontorer – Arbeidersamfunnets Plass 1\, Oslo. \nInn gangen vår vender ut mot Torggata\, til venstre for Deli de Luca.\nPling på ringeklokka og kom opp i 6. etasje!\n \nDersom du har spørsmål\, ell er ikke kan komme likevel: firmapost@epinova.no \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20190613T110000 DTSTAMP:20190606T053525Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20190613T083000 LAST-MODIFIED:20190606T053525Z LOCATION:Epinova\, Arbeidersamfunnets Plass 1 PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Epinova frokostseminar: Slik tar du i bruk skytjenester TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000606D38EA470AD501000000000000000 010000000A1E5CB4BE3183848B403154460585234 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

https://www .epinova.no/event/frokostseminar-13.-juni-2019-slik-tar-du-i-bruk-skytjene ster/

 \;

Frokost fra kl 08.3 0\, faglig fra kl 09.00-11.00.

 \;

Epinovas kontorer –\; Arbeidersamf unnets Plass 1\, Oslo.

Inngangen vår vender ut mot Torg gata\, til venstre for Deli de Luca.< /span>

Pling på ringeklokka og kom opp i 6. etasje!

< p class=MsoNormal>  \;

Dersom du har spørsmål\, eller ikke kan komme likevel: firmapost@epinova.no

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT2880M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR