Røde Kors

Med responsivt design og fokus på de viktigste brukeroppgavene, har Røde Kors fått et nettsted som er enklere for både gjester og redaktører.
Kunde: Røde Kors www.rodekors.no

Utfordringen

Røde Kors hadde i lengre tid sett behovet for å oppgradere sitt nettsted, og gjorde en evaluering av dagens status. Noen av utfordringene som ble avdekket var:

  1. Dagens nettsider var ikke mobilvennlige, og malene var lite fleksible.
  2. Det var ingen klare mål for nettstedet.
  3. Nettstedet var for lite brukerorientert.

Gjennomføringen

Prototype og grensesnitt

I 2015 startet kunden den innledende fasen hvor behov og konsept ble avdekket sammen med designleverandøren, med tekniske innspill fra Epinova.

Resultatet av arbeidet ble en brukertestet designprototype, overlevert til Epinova for implementasjon.

Fokus på viktigste oppgaver

For en organisasjon som Røde Kors er det kritisk å få til engasjement hos publikum. De har derfor fått de viktigste brukeroppgavene i fokus: Støtte til kriser, rekruttering av frivillige, og informasjon om hvordan publikum kan hjelpe i sitt nærmiljø.

Skjema for donasjon, innmelding og søk i lokalavdelinger er noe av det første som møter gjestene på nettstedet.

Integrasjoner

For å sikre oppdaterte brukerdata, integrerte vi Episerver CMS 9 med medlemsdatabasen Diba. Til betaling av donasjoner ble Artisti koblet opp. Nyhetsbrev og annen informasjon til brukerne sendes ut via Emarketeer.   

Bilder

Kort og godt

  • Nettsted: rodekors.no
  • Kunde: Røde Kors
  • Lansert: 2016
  • Plattform: Episerver CMS

Samarbeidspartnere: