Forvaltning og support for Episerver

Nettstedet ditt skal fungere optimalt og holde tritt med dine behov, også etter lansering. Epinova gir deg den hjelpen du trenger med vedlikehold og videreutvikling. En forvaltningsavtale hos oss sikrer deg forutsigbarhet og Episerver-support i toppklasse.

Sikre deg eksperthjelpen

En forvaltningsavtale sikrer deg som kunde tilgang til Epinova sin ekspertise og kunnskap, og at Epinova opprettholder kompetanse på løsningen. Løsningen sikres høy kvalitet og god respons, samt at all kildekode og annen løsningsdokumentasjon blir håndtert på best mulig måte.

Våre eksperter hjelper deg med feilretting, endringer og videreutvikling. Vi er tilgjengelige med rådgiving, support og opplæring samt tar ansvar for at det gjennomføres jevnlige statusmøter.

Kundeivaretakelse i Epinova er en skalerbar tjeneste, slik at alle våre kunder kan finne et nivå og tilpasse tjenesten til sitt unike behov.

Verktøy i kundeivaretakelse

Helsesjekk

Forebyggende tiltak som sikrer stabilitet og sikkerhet i løsningen, og som gjør at vårt forvaltningsarbeid blir mer effektivt.

Garantert responstid

Regulerer maksimal tid fra et ønske om bistand meldes i fra til Epinova, til Epinova har tatt kontakt og/eller igangsatt forespurt arbeid. Feilsituasjoner klassifiseres etter alvorlighetsgrad og responstiden avpasses etter hvor alvorlig feilen er. 

Beredskap/ ressurstilgang

Våre eksperter er tilgjengelige utover normal arbeidstid, enten i avgrensede perioder eller på fast basis.

Kurs/ opplæring

Bedriftsinterne og/eller skreddersydde kurs tilpasset din løsning og dine behov. 

Analyse/ QA

En dyptgående analyse og QA av løsningen der vi ser på alle løsningselementer og legger grunnlaget for videreutvikling og optimalisering.

Synlighet og SEO-analyse

Rådgiving og bistand for planlegging og implementering i forbindelse med universell utforming, synlighet og SEO-analyse