• Publisert
  • 1 min

Webdeler som "forsvinner" ved oppgradering av Epinova.WebParts.Providers

Ved oppgradering av Epinova.WebParts.Providers 1 til version 2 har noen opplevd at webdeler forsvinner fra visningen. Dette gjaldt webdeler som var lagret i aspnet tabellen. Dette var fordi ReformatPath metoden i provideren ikke lenger støttet template name i path for webdelen. Dette er nå reintrodusert i versjon 2.2.1.1678.

I aspnet tabellen aspnet_PersonalizationAllUsers mappes korresponderende webel for en episerver side vha path til siden. F.eks. ~/templates/Article.aspx|127|no. [template name|pageId|languageBranchID]

I versjon 2 gikk man bort fra å bruke template navnet i pathen, iom at det er tilstrekkelig med page id. Og template name kan endres i EPiServer og dermed mister man referansen til webdeler på de sidene.

Det er nå innført en sjekkboks i modul settingene for Epinova.WebParts.Provider, som støtter gamle webdeler i aspnet tabellene.

Styrken til versjon 2 av Epinova provideren er at man lagrer webdeler på siden i EPiServer, og dermed bl.a. får støtte for versjonering, kopiering o.l. Det betyr at gamle webdeler i aspnet tabellen bør flyttes inn i EPiServer! Eksisterende admin plug-in https://www.coderesort.com/svn/epicode/EPiCode.WebParts/EPiCode.WebPartsAdministrationPlugin har nå støtte for nettopp dette. Flytting av webdeler fra aspnet tabellen til EPiServer. Webdelene lagres da i EPiServer med samme format som de har i aspnet tabellen.

Epinova provideren støtter også dette formatet, men dersom man skal dra nytte av all funksjonaliteten i provideren, bør dette lagres i  xml format.

For å konvertere sider med webdeler lagret i gamelt aspnet format til xml, får man nå gjort det vha følgende admin plug-in: https://www.coderesort.no/svn/epicode/EPiCode.WebParts/Epinova.WebPartsAdministrationPlugin.