• Publisert
  • 2 min

Epinova vant etablererprisen

Under Oslo Innovation Week 2012 vant Epinova Oslo kommunes Etablererpris for den fantastiske utviklingen selskapet har hatt de siste 5 år.

Epinova ble startet opp i 2007 av Geir Allan Hove, Thomas Leela, Geir Andås og Inge Halvorsen. Sammen hadde vi lang fartstid fra konsulentbransjen, og hadde erfart hva som fungerte og ikke fungerte i ulike IT-bedrifter.

Vi ville bruke disse erfaringene til å skape noe nytt - en drømmearbeidsplass. Filosofien vår: Å rendyrke konsulentformatet innenfor spesialfeltet EPiServer, og samle de aller beste seniorkonsulentene i dette feltet. Med dette grunnlaget ville vi lage de mest spennende nettløsningene for de mest ambisiøse kundene, og konsekvent levere kvalitetshåndverk.

5 år senere er vi veldig stolte av det vi har fått til. Vi har vokst til 30 ansatte med kontor i Oslo og Trondheim, og har hatt overskudd hvert år. Omsetningen er tidoblet på 5 år.

Vi er et av landets største kompetansesentre på EPiServer, våre konsulenter er tydelige bidragsytere i miljøet og leverer gang på gang. 

Vi vil takke alle ansatte, kunder og samarbeidspartnere for den fantastiske reisen så langt. Samtidig ønsker vi å benytte vår heldige posisjon til å gi videre en tredjedel av prispengene til et viktig og verdig formål - Amnesty International gjennom TV-aksjonen 2012.

Epinova mottar Etablererprisen 2012

Juryens begrunnelse

"Oslo kommunes etablererpris deles i år ut for 11. gang. Juryen har bestått av seriegrunder Mona Hellund, Odd Gisholt fra Handelshøyskolen BI og Trygve Hegnar.

Prisen på 100.000 kroner deles ut til et selskap som er etablert i kommunen etter 2007 og som har utmerket seg gjennom en kreativ bedriftsmodell, omsetningsvekst og lønnsom drift. Utmerkelsen skal være et eksempel til etterfølgelse.

Med ønske om å skape den perfekte arbeidsplass har gründerne bak forretningsideen klart å skape en bedrift som fra første år har gått med overskudd. Bedriftens filosofi har vært å rendyrke kompetanse innen ett fagfelt og bli en spesialleverandør av tjenester i et marked med sterk konkurranse. Denne filosofien har bedriften lykkes med da omsetning og lønnsomhet har hatt en betydelig vekst fra oppstartsåret i 2007.

Bedriften har i dag 30 ansatte og venter i år en omsetning på 55 million. Årets vinner leverer konsulenttjenester og publiseringsløsninger for administrasjon av innhold og oppbygging av dynamiske hjemmesider.

Bedriften har et sosialt engasjement og støtter veldedige organisasjoner med blant annet gratis arbeid med nettsider.

Juryen mener at bedriften har bevist sin styrke gjennom sine mange store og anerkjente kunder. De har skapt et sterkt konsulentbyrå med en omsetning som har vokst fra 5 millioner i første driftsår til godt over 55 millioner inneværende år, og leverer kvalitetstjenester i et område som blir stadig viktigere for mange bedrifter.

Årets vinner er uten tvil en strålende bedrift som gjennom sin suksess både kan og bør stimulere andre til gründervirksomhet og nyetablering.

Årets vinner av Oslo kommunes etablererpris er Epinova AS. På vegne av Oslo kommune gratulerer vi gründerne bak selskapet Geir Allan Hove, Thomas Leela, Inge Halvorsen og Geir Andås som vinnere av Oslo bys Etablererpris 2012."

Trygve Hegnar                              Odd Gisholdt                   Mona Hellund