• Publisert
  • 1 min

To nye hoder til Epinova

Ny prosjektleder og leder for kundeivaretakelse er på plass.

Christopher Warren og Magnus Vik Lagerberg, nyansatte i Epinova

I februar og mars har vi styrket stallen med to nye hoder: Christopher Warren (t.v) og Magnus Vik Lagerberg

Ny leder for kundeivaretakelse

Magnus Vik Lagerberg kommer fra Skalar AS, der han jobbet som kundeansvarlig og prosjektleder. I Epinova vil han tre inn som ny leder for kundeivaretakelse, hvor han blant annet får ansvar for kundepleie og relasjonsbygging.

Magnus har solid erfaring med å prosjektlede og forvalte både små og store IT-prosjekter - kunnskap han tilegnet seg blant annet som kundeansvarlig i PayEx og prosjektleder/daglig leder i IXD. Vi håper også å benytte hans kompetanse innen teambuilding og foretningsrådgiving i tiden som kommer.

Ny prosjektleder

Christopher Warren kommer fra Ruter, hvor han jobbet som prosjektleder for deres digitale kanaler, ruter.no og mobil. I Epinova vil han jobbe som prosjektleder på EPiServer-løsninger for nye og eksisterende kunder.

Fra sin tid i det offentlige har han tilegnet seg mye kompetanse innen smidige prosesser, testing og universell utforming. Samtidig har Christopher stort fokus på viktigheten av brukerinvolvering i prosjekter. Disse styrkene kompletterer prosjektfilosofien vi har i Epinova, og vi gleder oss til å dra nytte av kompetansen hans.

 

Velkommen ombord til begge to!