Kolleger i samtale foran PC

Tidspunkt: Tirsdag 9. juni 2020 kl 09.00-09.30

Epost er ikke dødt! Et marketing automation-system brukes til å skreddersy kommunikasjon via epost til dine kunder/medlemmer/brukere.

Vi bruker lite tid på demo og salgspitch i webinaret, så det er en fordel at du kjenner litt til konseptet Marketing Automation på forhånd - se introduksjonsvideo "Løsningen på 3 minutter".

På webinaret snakker vi om:

  • Fordelene med et Marketing Automation-system
  • Hvem Marketing Automation passer for
  • Stegene i oppstartsprosessen: Hvem, hva og når
  • Hvor mye internressurser som må påregnes
  • Smartere kommunikasjon med epost

Etter webinaret vil du være bedre i stand til å vurdere om Marketing Automation passer for din organisasjon, og hvordan du får maksimalt ut av et slikt verktøy.

 

Påmelding

Nyhetsbrev