Tjenestene

Det er ikke tilfeldigheter som gjør at prosjekter lykkes. Vi stiller med faglig tyngde, smidige arbeidsmetoder og erfaring fra flere hundre store og små leveranser.

E-handel og nettbutikk

Ved å kombinere fagekspertise med helhetlig rådgivning, gjør vi ambisjoner om til konkurransefortrinn.

Nettsted og selvbetjening

Samarbeid med ambisiøse organisasjoner over lang tid har gjort Epinova til en av Norges ledende Optimizely-leverandører.

Digital tjenesteplattform

En digital tjenesteplattform er, etter vår definisjon, selve kjernen i en solid og skalerbar arkitektur. Den tilrettelegger for at virksomheten kan tilpasse seg nye behov raskt, og danner fundamentet for en langsiktig, fleksibel og skalerbar IT-arkitektur.

Forvaltning og support

Din løsning skal fungere optimalt og holde tritt med dine behov, også etter lansering. En forvaltningsavtale hos oss sikrer deg forutsigbar support i toppklasse.

Andre fagområder

Strategi og rådgiving

Et nytt nettsted bør være forankret i selskapets strategi, og vi starter som regel prosessen med arbeidsmøter, intervjuer og undersøkelser. Sammen med din foretrukne UX-partner lander vi en digital strategi og et konsept som passer din organisasjon og dine kunders behov. Vi hjelper deg med å lage konsepter som gir resultater.

Design og teknisk arkitektur

Du trenger å vite hvordan informasjonsflyten på nettstedet skal fungere. Hvordan flyten henger sammen med de bakenforliggende systemene, og hvor all informasjonen skal hentes fra. Dette legger føringer på hvordan nettstedet skal designes. Vi bistår med våre egne arkitekter, og samarbeider med din foretrukne designpartner for å lande arkitektur og design for ditt nettsted.

Prosjektledelse

Når nettstedet skal utvikles er det ofte komplekse integrasjoner mot dine kjernesystemer som ERP, CRM og PIM, eller utvikling av din digitale tjenesteplattform. For å koordinere alle parter i et prosjekt bruker våre erfarne prosjektledere en smidig arbeidsmetodikk, og loser deg fra A til Å. Vår kompetanse og erfaring sparer deg både tid og penger.

 

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Fikse dine gamle løsninger eller lage noe helt nytt? La oss ta en prat om dine mål, og hvordan vi sammen kan oppnå dem.

Bilde av Kristian Borg

Kristian Borg CTO og Gruppeleder

Bilde av Geir Andås

Geir Andås Salgsjef

Bilde av Guy Markussen

Guy Markussen Forretningsrådgiver, salg