• Publisert
  • 1 min

Slik laga eg frontend-kode på uu.difi.no

I vår lanserte Difi ein ny nettstad som skal fungere som hovudkanal for tilsynet sitt informasjons- og vegleiingsarbeid. Epinova og Northern Beat leverte konsept, interaksjonsdesign, design og frontend.

Epinova og Northern Beat har våre med på å konseptualisere, designe, strukturere og kode uu.difi.no, og slik laga eg frontend-kode på uu.difi.no.  Eg har på gjesteblogga på uu.difi.no og skrive om framgangsmåtar gjort i dette prosjektet.

Universell utforming var sjølvsagt hedersgjesten i prosjektet, noko som gjorde det til eit spennande og lærerikt prosjekt å jobbe med.

uu.difi.no

Figur viser skjermdump av uu.difi.no

Det tverfaglege samarbeidet, der alle involverte hadde høg kompetanse på universell utforming, gjorde at me lærte mykje av kvarandre og kunne levere eit betre produkt. Kompetanse på universell utforming i alle fagdisipliner er etter mi meining ein føresetnad for å lukkas. Dette er også nokre av tema på Tilgjengelighetsdagen som arrangeres 24.oktober i Oslo.

Mer detaljer om fremgangsmåte og løsninger kan du lese i bloggposten på uu.difi.no:
https://uu.difi.no/blogg/2013/10/slik-jobba-eg-med-frontend-pa-uudifino