• Publisert
  • 2 min

Fem ting nettredaktører må vite om universell utforming

Aud Marie sitter med en laptop på bordet foran seg. På seg har hun en gul genser.

- Den største misforståelsen når det kommer til universell utforming er at det ikke er viktig, og at det kan legges på til slutt i en prosjektgjennomføring.

Universell utforming handler om å lage en løsning som fungerer for flest mulig, på en likeverdig måte. Hensikten er å gi alle like muligheter og å motvirke diskriminering. 

Den største misforståelsen når det kommer til universell utforming er at det ikke er viktig og at det kan legges på til slutt i en prosjektgjennomføring. Men skal du lykke med universell utforming må du jobbe mye og systematisk med det! 

Forskriften gjelder alle løsninger 

På web har vi en forskrift om universell utforming av ikt som peker på et minimumskrav for nettløsninger og automater. Vi har hatt disse kravene i Norge siden 2014. Det som er nytt i år er at forskriften ikke bare gjelder nye løsninger, men alle løsninger.  

For nettløsninger gjelder den internasjonale standarden WCAG 2.0 som blant annet stiller krav om at nettsider må oppfylle 35 av 61 suksesskriterier i standarden. Disse standardene er for eksempel bruk av ikke-tekstlig innhold, meningsfylt rekkefølge, bruk av farge, kontrast og ledetekster eller instruksjoner når du har skjemaelementer som må fylles ut osv.  

Universell utforming for automater går ut på at utformingen og plasseringen av automaten må ta hensyn til at brukerne har ulike evner og behov. De ti internasjonale standarder du kan lese mer om her. 

Som eier av nettstedet er du ansvarlig for å oppfylle lovverket 

Som redaktør kan man, avhengig av CMS/løsning, introdusere element som ikke er i tråd med forskriften. Det er derfor viktig å ha gode verktøy som hindrer deg i å gjøre feil, og verktøy for å teste om innholdet samsvarer med lovverket. Men til syvende og sist er det eier av nettstedet sitt ansvar å oppfylle lovverket.  

Kort oppsummert er det særlig fem ting du bør merke deg innenfor universell utforming, som ansvarlig for en nettside: 

  1. Tenk universell utforming fra første stund i et webprosjekt. Å “putte på uu” til slutt i et prosjekt kan være både krevende og kostbart.  
  2. WCAG 2.0 AA må i henhold til norsk lov oppfylles. Semantisk kode, gode kontraster og et intuitivt nettsted som er lett å finne frem i og som har et godt innhold er veldig viktig. 
  3. Testing er viktig. Test med personer både med og uten nedsatt funksjonsevne for å sjekke om nettstedet fungerer bra for alle.   
  4. Sørg for at du har gode verktøy som hindrer deg i å gjøre feil, og verktøy for å teste om innholdet samsvarer med lovverket. Bruk uutilsynets veileder for å teste selv. 
  5. Fra 1.1.2023 gjelder nye krav for offentlige nettsteder. I tillegg til gjeldende lovverk kommer det dermed inn 14 flere krav, da de må oppfylle WCAG 2.1 AA. Offentlige nettsteder må også ha en tilgjengelighetserklæring og en tilbakemeldingsfunksjon for rapportering av mangler på nettstedet.