• Publisert
  • 4 min

Nettbutikk-paradokset: E-commerce manageren med for få ressurser og for mange oppgaver

Hvorfor er det så stor forskjell på ressursbruken i nettbutikk i forhold til fysiske butikker?

I en digitalt fokusert verden ser vi stadig mer hvordan nettbutikker og online shopping har begynt å dominere detaljhandelslandskapet. Men et paradoks er blitt mer synlig: Det så stor forskjell i ressursbruken mellom fysiske butikker og deres digitale motparter. Denne spenningen er mest tydelig hos e-commerce managere, hvor jobben blir stadig mer krevende uten tilsvarende økning i inntekt. 

Hvordan er det egentlig å være en e-commmerce manager?

Jo, det kan være en overveldende jobb. Fra å administrere nettsiden, oppdatere produktporteføljen, analysere data og kundeadferd, markedsføre produkter online, og håndtere kundeservice – alt dette mens du må forholde deg til tekniske feil og sikkerhetstrusler. Det er en veldig tall- og datadrevet rolle, som krever fokus, strategisk tenkning og solid teknisk forståelse. Dessverre ser vi altfor ofte i vårt møte med kunder at de som har ansvaret for nettbutikken har arbeidsvilkår som ikke reflekterer arbeidsmengden og det potensialet for resultater deres innsats har.

Til tross for dette er potensialet for økt omsetning via nettbutikker enormt. Den økende tendensen til online shopping, drevet av en kombinasjon av teknologiske fremskritt og endrede forbrukervaner, har gjort det klart at nettbutikker kan være en gullgruve for virksomheter. Ifølge en rapport fra Statista, har det globale e-handelsmarkedet vokst med rundt 276% fra 2014 til 2023. Det vil nok ikke bremse opp de nærmeste årene heller.

Paradokset

Her kommer paradokset inn: til tross for dette enorme potensialet, er det fortsatt en skjevfordeling av ressurser. Fysiske butikker, selv om de fortsatt er viktige, får en uforholdsmessig stor andel av virksomhetens tid, oppmerksomhet og penger. Fra leiekostnader, ansatte og inventar, kan kostnadene raskt hope seg opp. Samtidig får de digitale kanalene – tross det høye avkastningspotensialet – ofte mindre ressurser og oppmerksomhet. Jeg tenker da ikke bare at det ofte skorter på investering i teknologi og digitale systemer, men kanskje enda mer på viljen til å investere i mennesker og ressurser.   

Det er viktig å forstå at både fysiske butikker og nettbutikker har sine styrker og svakheter. Fysiske butikker tilbyr en hands-on-shoppingopplevelse og direkte kundeservice, mens nettbutikker tilbyr bekvemmelighet og global tilgjengelighet. Likevel er det viktig å balansere ressursene riktig, slik at både fysiske butikker og nettbutikker kan blomstre side om side. 

La oss male et bilde for å virkelig illustrere dette paradokset. Forestill deg en stor, lysende fysisk butikk. Det er et vakkert sted, fylt med kvalitetsprodukter, flott interiør og til og med en hyggelig duft. Men det er ett problem: Det er bare én ansatt som håndterer hele butikken. Denne ansatte må være kasserer, selger, lagerarbeider, rengjører, sikkerhetsvakt, og til og med vindusdekoratør. Nå, forestill deg også at denne butikken er åpen 24/7...

I tillegg til dette, er denne butikken plassert på en gate med få forbipasserende, mens de fleste kundene foretrekker å handle på den travle gaten et par kvartaler unna. Men tross dette, investeres det fortsatt mer ressurser i å vedlikeholde denne stille butikken, enn å prøve å tiltrekke seg flere kunder på den travle gaten. 

Denne analogien representerer mange e-commerce managere i dag. De er ansvarlige for å administrere og drive en nettbutikk, som potensielt kan nå tusenvis av kunder over hele verden. Likevel er de ofte underbemannet, underbetalt, og må arbeide i skyggen av fysiske butikker som får mer ressurser til tross for at de har et mindre publikum. 

Dette er en uholdbar situasjon for både e-commerce managere og virksomheten som helhet. For å skape en vellykket nettbutikk, er det nødvendig med en balanse i ressursene. Nettbutikken er ikke bare en digital versjon av den fysiske butikken - det er en unik plattform med egne utfordringer, krav og potensialer. Det er på høy tid at vi anerkjenner dette og investerer i den digitale butikken - og i de menneskene som driver den - på en måte som reflekterer dens sanne verdi. 

Det handler ikke bare om teknologi eller datatrender. Det handler om mennesker. Og det er menneskene som virkelig gjør en forskjell. 

Løsningen

Hvordan kan vi løse dette paradokset? Det krever en strategisk vurdering. Invester i de ansatte som driver nettbutikken din. Gi dem lønn som tilsvarer arbeidsmengden, og gi dem ressursene de trenger for å kunne gjøre jobben sin godt. Hvis du legger mer ressurser i nettbutikken, kan du betjene flere kunder, selge flere produkter, og dermed øke omsetningen. 

I en digital verden er e-commerce managere kanskje blant de mest verdifulle medarbeiderne du har. Når du anerkjenner deres verdi og investerer i dem, kan du forvente at de vil levere resultater som speiler denne investeringen. Dette er det sanne potensialet for å øke omsetningen i nettbutikken – og det starter med å verdsette de menneskene som gjør det mulig. 

Dette er kanskje det viktigste vi kan lære av dette paradokset: Det handler ikke bare om teknologi eller datatrender. Det handler om mennesker. Og det er menneskene som virkelig gjør en forskjell.