Landskapsbilde av veier og en idrettsbane

Sammen med Asker kommune skal Epinova gjøre gode, digitale tjenester, enda bedre

Denne avtalen dekker alt videre arbeid med tjenester som skal gjøre Asker en ennå bedre kommune for sine innbyggere de kommende årene. Tydelig kommunikasjon, forenklede prosesser og selvbetjening er nøkkelord i det videre samarbeidet.


Asker er en av landets aller mest ambisiøse kommuner med tanke på digitalisering, og har de de siste årene lansert flere viktige tjenester for sine innbyggere. Det er dessuten lagt ned en kjempeinnsats i forbindelse med kommunesammenslåingen der Hurum og Røyken nå inngår i storkommunen Asker.

Epinova har allerede jobbet med kommunene over flere år, og vant nylig en rammeavtale om videre utvikling de neste 4 årene, i samarbeid med Netlife Design. Denne viktige avtalen dekker alt videre arbeid med tjenester som skal gjøre Asker til en ennå bedre kommune for sine innbyggere de kommende årene. Tydelig kommunikasjon, forenklede prosesser og selvbetjening er nøkkelord i det videre samarbeidet.

Asker ønsker å tilrettelegge med svært gode digitale tjenester for sine innbyggere, og har ved flere tidligere anledninger også utviklet tjenester som har inspirert andre kommuner over hele landet.

- Sammen med dyktige og hyggelige folk i Netlife og Epinova har vi gjennom mange år utviklet gode løsninger for innbyggerne i Asker. Vi ser frem til fortsatt godt samarbeid, sier Hanne Huseby Aune, Digitaliseringsrådgiver i Asker kommune.

Bilde av en dame som holder frem en mobil med nettsiden til Asker kommune til kamera

I våre oppdrag for Asker kommune jobber vi tett integrert med dyktige designere fra Netlife Design og ikke minst et fantastisk team hos kommunen selv. Vi er overbevist om at det er dette tette og tverrfaglige samarbeidet som har bidratt til så sterke resultater over tid i Asker. Oppdraget er svært sammensatt, og spenner fra vedlikeholdsoppgaver på eksisterende nettsteder til innovasjonsarbeid der det designes helt nye offentlige tjenester. Som selskap stortrives vi med å bidra over hele dette spekteret, og det samme gjelder vårt team av konsulenter.