• Publisert
  • 2 min

Epost kommunikasjon som driver til hjemmesiden

<p>Trinn&nbsp;27 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

  • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
  • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
  • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 27: Epost kommunikasjon som driver til hjemmesiden

En hjemmeside trives best i et økosystem av flere andre digitale kanaler. Vi har sett hva de mange sosiale webtjenestene kan tilby. Før vi igjen fokuserer på prosessen på eget nettsted vil vi trekke fram epost. Ikke epost en-til-en, men en-til-mange. Dette gjelder alle bedrifter og organisasjoner som trenger dialog med kunder eller en annen gruppe personlige mottakere. Det kan være medlemmer, partnere, distributører, fagfolk, politikere, interessenter m.m.

En hjemmeside er en passiv markedskanal som er basert på at de besøkende selv tar initiativ til å avlegge den et besøk. En epost fungerer nærmest motsatt – den trenger seg på mottakerens innboks og krever å bli lest. I Epinova har vi erfart at en epost med invitasjon til kurs eller seminar er langt mer effektivt enn alle andre kanaler. Men det er et par viktige ting å passe på:

1. Samtykke

En liste epost adresser er svært verdifull, men må håndteres varsomt. I prinsippet kan en bedrift eller organisasjon ikke sende “reklame” med mindre mottakeren har gitt aktivt samtykke. Vedkommende må be om å få dette ved en aktiv handlig, f.eks. fylle ut et skjema og trykke på en knapp. Dessuten er det lov å sende epost til personer som allerede har blitt kunde. Det må være enkelt å melde seg ut av slik kommunikasjon når som helst og med lenke i hver epost. Markedsføringsloven regulerer bruk av epost og SMS.

2. Relevant kommunikasjon

Grensen mellom altså uønsket og irriterende reklame (spam) og nyttig informasjon er hårfin. Hver epost må være av et slik innhold at de aller fleste av mottakerne finner dette nyttig og relevant. Hvis ikke melder de seg straks av.
 
Relevansen kan økes ved å tilpasse meldingens innhold den enkelte. Det beste er å utnytte avsenders kjennskap til mottaker til å skreddersy meldingene. For eksempel informere om tilbud på produkter som ligner på det kunden tidligere har kjøpt. Som med hjemmesiden gjelder også her at meldingene er kortest mulig. De må heller ikke sendes oftere enn at det kan tåles.

3. Muligheter til respons og oppfølging

Noen ganger er det tilstrekkelig å få avgitt informasjon. Men mange ønsker at kunder og andre mottakere følger opp en melding mer aktivt. At det er enkelt å kjøpe et produkt, melde seg på et kurs, eller si sin mening. Egen hjemmeside vil ofte være et naturlig kanal å lede mottakerne videre til.
 
Effektiv epost kommunikasjon er et eget kompetanseområde. Det gjelder egne regler for design, innhold og teknologi. I Epinova har vi lave ambisjoner på dette området, en fast mal brukes på enkleste måte med verktøyet Campaign Monitor