• Publisert
  • 1 min

Forberede blogg innlegg til lansering

<p>Trinn&nbsp;20 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

  • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
  • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
  • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 20: Forberede blogg innlegg til lansering

Historisk sett er blogg en forkortelse for “web logg”. En form for artikler uten strenge formelle krav, gjerne av litt personlig art, og med mulighet til å kommentere og diskutere. En lesverdig blogg forutsetter regelmessig oppdatering og ligner derfor på en dagbok.
 
Kunnskapsdeling har blitt viktig i mange bransjer og mange bedrifter. Bloggsfæren er en viktig bidragsyter til dette. Innen vårt fagfelt er det svært nyttig å kunne finne tips om implementering av EPiServer og webutvikling generelt i bloggsfæren. Som ekseperter på CMS har vi også mye å dele med andre. Det skal være et kjennetegn ved oss, at vi deler våre erfaringer åpent.

Synspunkt?