• Publisert
  • 1 min

Forenkle og raffinere tekster, flere runder redigering

<p>Trinn&nbsp;15 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

  • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
  • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
  • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

Trinn 15: Forenkle og raffinere tekster, flere runder redigering

Når vi har skapt første versjon av det tekstlige innhold vender vi tilbake etter et kort opphold for å gjøre redigering. Vi henter nyttige tips fra boken “Killer Web Content” av Gerry McGovern. Han foreslår at opptil 40% av skriveprosessen bør settes av til redigering. Når tekster skal strammes opp og raffineres bør vi bruke 6 prinsipper – 6 K’er:

  1. Kven bryr seg? (who cares?)
  2. Kjøpsutløysande (compelling)
  3. Klart (clear)
  4. Komplett (complete)
  5. Konsist/kort (concise)¨
  6. Korrekt/kvalitet (correct)

Den første K-en skal guide oss gjennom det første utkastet: Hvem skriver vi for, hva er de opptatt av, hvilke behov og spørsmål møter de teksten vår med.

I den videre redigering av tekstene går vi gjennom minst 3 runder. 

I 1. runde ser går vi gjennom tekstene og ser om de er kjøpsutløysande. Er vi “selgende” nok, overbeviser vi, hva er våre unike fortrinn i det vi beskriver?

Dernest må vi se om vår tekst er klar og lettlest. Makter vi å fremstille komplekse saksfremstillinger enkelt og forståelig?

Når vi så ser om teksten er komplett må vi sjekke om hver minste tekstenhet er fullstendig, en setning, et lite avsnitt. Utelater vi noen viktige detaljer? Fyller vi ut hele bildet?

I 2. runde redigering ser vi om det mulig å gjøre teksten enda mer konsis og kort. Her vil vi også bruke teknikker for å gjøre teksten lettlest, som å skrive for 10. klassinger. Mer om det i et senere trinn. I denne runden sjekker vi også om teksten er korrekt. Om den holder tilstrekkelig kvalitet på innholdet, at fakta stemmer.

I 3. runde sjekker vi etter formelle feil og utøver korrekturlesing. Vi retter språklige feil og ortografi.

Vi kunne sagt mye mer om redigeringsprosessen, men les heller boken. Ingen som skriver innhold for web i 2010 kan klare seg uten.