• Publisert
  • 1 min

Grafisk web design som visuell kommunikasjon

<p>Trinn&nbsp;28 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

  • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
  • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
  • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 28: Grafisk web design som visuell kommunikasjon

I trinn 8 snakket vi om hvordan interaksjonsdesignet for vår nye hjemmeside blir utformet som trådskisser. Her la vi føringer for struktur på sidene, navigasjon, layout på designet og bruk av innhold og lenker.
 
Neste trinn i utviklingsprosessen blir å utvikle grafisk design på den nye hjemmesiden. En webdesigner skal bidra til å utvikle interaksjonsdesignet og kle skissene i form og farge. Oppgaven blir å finne et uttrykk for vår visuelle profil som passer til web.
 
Epinova har ikke egne grafiske designere, og vi samarbeider med ulike spesialistmiljøer på grafisk design. For dette prosjektet ble firmaet IXD engasjert til å gjøre jobben.
 
For oss har det vært viktig at våre besøkende ikke kommer til hjemmesiden for å se på noe, men for å gjøre noe. Vi ønsker å gjøre det tydelig hva de skal fokusere på og hva de skal gjøre eller klikke videre på. Det grafiske designet skal støtte brukeren til å løse oppgaver:

  • Fokus på innholdet
  • Tydelig navigasjon og lenkestil
  • Bruk av bilder slik at det støtter øvrig innhold og ikke tar hele oppmerksomheten.

Design blir helst utviklet i en felles kreativ prosess hvor designer lytter, forstår og bidrar med sin unike kompetanse. Ferdig leveranse foreligger i PhotoShop filer som vi kan ta videre til teknisk implementering.