• Publisert
 • 1 min

Implementere Flexigrid og vårt Web Parts rammeverk

<p>Trinn&nbsp;37 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

 • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
 • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
 • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 37: Implementere Flexigrid og vårt Web Parts rammeverk

På deler av den nye hjemmesiden bruker vi fleksibelt innhold:

 1. Forsiden
  Her ønsker vi å endre oppsettet ofte og radikalt.
 2. Randsoner på vanlige sider
  Vi ønsker maksimal variasjonsmulighet på et felt nederst på noen sider, og på høyre kolonne på andre sider.

Flexigrid er en tilleggsmodul til EPiServer CMS5 & 6 som er utviklet av Epinova. Med denne blir websiden en ”kanvas” som redaktøren har full frihet til å fylle med innhold. Når Flexigrid implementeres blir det bestemt hvilke deler av skjermflaten som defineres som rammeverk med hovednavigasjon. Resten av siden står tilgjengelig for redaktørens ideer. 

Kjennetegn ved Flexigrid:

 • Åpen kildekode på EPiCode (men med lisens for kommersiell bruk)
 • Basert på Microsoft WebPart standard rammeverk, implementert i EPiServer og forbedret av Epinova
 • Full layout fleksibilitet – tegn et rammeverk og sett inn webdeler
 • Full nettleserstøtte fordi koden følger web standardene
 • Utvikles kontinuerlig på etterspørsel fra kunder

Innholdet i Flexigrid settes inn ved webdeler. Disse baseres på vår implementering av standard Microsoft Web Parts:

 • Lagre & forhåndsvisning av endringer på innhold
 • Versjonshistorikk på tidligere lagrede og publiserte versjoner
 • Innhold følger med ved eksport, import og kopiering av sider – samt konvertering mellom sidetyper
 • Anvender standard språkfunksjonalitet for unike eller delte språkvarianter
 • Arv innen en gren av informasjonshierarkiet
 • Søkbart (også ved databasebasert søk slik som EPiServers eget)
 • Advarsel ved sletting av innhold som er brukt av webdel
 • Full nettleserstøtte fordi koden følger web standardene
 • Støtte for dynamisk innhold (DynamicContent, CMS5 R2 og senere) inne i en webdel
 • Stort bibliotek av webdeler

I et prosjekt som dette består arbeidet mest i å identifisere hvilke "user contols" vi vil overføre til dynamiske webdeler.

Eller sagt på en annen måte:

Hvilke webdeler vi trenger og hva slags funksjonalitet de skal inneholde.