• Publisert
 • 1 min

Informasjonsarkitektur, struktur og emnekart

Trinn 7 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

 • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
 • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
 • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 7: Informasjonsarkitektur, struktur og emnekart

Informasjonsarkitektur handler om å skaffe oversikt over innholdet som er nødvendig for å oppfyllene bruksmålene til hjemmesiden. Og deretter sortere, gruppere og forbinde disse sammen slik at det støtter opp om de forventede bruksmønstre. Informasjonsstrukturen danner som regel stammen i navigasjonsdesignet, for eksempel en lenkemeny eller et nettstedkart.
 
Det er avgjørende at vi har forberedt oss grundig med å forstå hva vår målgruppe vil på vår hjemmeside. Og hva vi vil med dem. Innholdet må struktureres etter en hensikt. Kategorisering for sin egen del er verdiløs og blir snarere en hindring.
 
Eksempel:
Fra et industrielt perspektiv kan det gi mening å sortere biltyper etter materialbruk: Stål, aluminium, plast, glass. Men for potensielle bilkjøpere er det totalt meningsløst, de er interessert i bruksområder, pris, komfort, etc.
 
Vi kan bruke ulike prinsipper for å sortere innholdet. Hva vi velger kommer an på hva som fungerer mest effektivt og brukervennlig. 

 • Hierarki – som en innholdspyramide med flere nivåer fra overordnet til detaljert
 • Matrise – som en flerdimensjonal samling tilknytningspunkter basert på felles kjennemerker, eller metadata
 • Organisk – fravær av en bestemt struktur når innholdet er i konstant utvikling eller strukturen er uforutsigbar. Når navigasjon og gjennfinnbarhet ikke er så viktig og bruksopplevelsen spontan og dynamisk
 • Sekvensiell – når brukerne må interagere med innhold eller funksjoner i en bestemt rekkefølge. F.eks. en søknadsprosess, en læringssituasjon, en webapplikasjon

Ordbruk er en viktig del av arbeidet med informasjonsstruktur. Vi lar listen av trefford styre valgene på vokabular og terminologi. 

I vårt tilfelle oppdager vi få innholdstyper som er forbundet med hverandre på ulike måter:

Våre kundereferanser kan grupperes i ulike typer, prosjektene er utført av våre eksperter, som jobber med ulike fagområder.

Vi velger derfor å organisere informasjonsstrukturen i et emnekart (TopicMap):

 • Løsninger
 • Referanser
 • Arbeidsmåter
 • Våre ansatte
 • Vår tekniske plattform
 • Firmapresentasjon