• Publisert
  • 1 min

Kjernesider og klikkstrøm

Trinn 6 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

  • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
  • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
  • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 6: Kjernesider og klikkstrøm

Vi har samlet inn data om brukernes innbilte, reelle og forventede atferd. Vi har fått innspill til innhold og funksjonalitet. Vi vet noe om hva vår målgruppe søker etter og vil bruke sidene våre til. Nå må vi begynne å bygge skjellettet av bruksopplevelsen:

  • Hva vil være de viktigste sidene for vår målgruppe?
  • Hvordan kommer de til disse sidene?
  • Hvor vil de selv ønske å gå videre?
  • Hvor vil vi at de skal gå videre?

Bruksmålet med en nettbutikk er opplagt – selge varer. For en interesseorganisasjon – verve medlemmer. Hva er bruksmålet vårt?

Rekkefølgen av sider som vi tror brukerne vil gå gjennom kalles for en klikkstrøm. å kartlegge denne for et landskap som vi ikke kjenner full ut er en utfordring. Men en nødvendig forutsetning for å kunne fortsette med innholdsstruktur, sideoppbygging og funksjonalitet.

For hver kjerneside gjelder at leserne skjønner at de er på rett spor, at de kjenner lukten av informasjon. At de blir bekreftet på sin søking. At vi gir dem oppfordringer til videre handling/agering. At de opplever å komme stadig nærmere sitt mål:

  • å finne den rette leverandør

Og dermed vil også vårt bruksmål blir oppfyllt:

  • å få kontakt med den riktige kunden