• Publisert
  • 1 min

Opprette LinkedIn profiler for bedrift og ansatte

<p>Trinn&nbsp;23 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

  • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
  • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
  • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

Trinn 23: Opprette LinkedIn profiler for bedrift og ansatte

I serien “sosiale nettsteder som kan være interessante for oss” går vi nå videre til LinkedIn. Epinova er en vekstbedrift som startet med 4 personer, runder snart 20 3 år senere og skal fortsette å vokse. Vår verdi er de ansattes hoder, deres kompetanse, erfaring og nettverk.
 
LinkedIn er et nettsamfunn for jobbskifte, et sted folk innen noen bransjer bruker flittig når de ønsker å flytte på seg. Innen IKT-relaterte bransjer er en profil her obligatorisk for å bygge nettverk og melde seg til nye muligheter. For oss er LinkedIn primært en interessant kanal for å rekruttere nye medarbeidere.
 
Siden hver enkelt ansatt er så viktig for oss på Epinova har vi siden starten hatt en egen profil for hver ansatt på egne sider. Og vi oppfordrer dem til å publisere sin personlige jobb-blogg gjennom vårt nettsted. På våre nye profilsider vil vi også lenke til hver enkelts side på LinkedIn. Dette vil fungere som en slags CV for kunder og andre samararbeidspartnere. Vi er utrolig stolte av våre medarbeidere, og ønsker å profilere dem mest mulig. Risikoen for at vi eksponerer oss for høyere turnover øker da selvsagt. Men det kan bare demmes opp med vår streben etter å bli en enda bedre arbeidsplass.
 
Vi har også samlet alle ansatte gjennom Epinovas bedriftsprofil på LinkedIn. En nødvendig brikke for å holde kontroll på nettverket. Det er ikke mye vi kan bruke denne siden til foreløpig. Men vi vet det kommer flere spennende nyheter for bedrifter i fremtiden på LinkedIn.
 
Ved siden av Twitter har derfor LinkedIn blitt et absolutt nødvendig supplement til eget nettsted for oss.