• Publisert
  • 1 min

Produksjon (koding) av XHTML/CSS malverk

<p>Trinn&nbsp;31 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

  • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
  • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
  • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 31: Produksjon (koding) av XHTML/CSS malverk

Grensesnittutvikler har foretatt alle avklaringer med grafisk designer og systemutvikler, i samråd med interaksjonsdesigner og prosjektleder. 

Neste trinn blir da å kode XHTML og CSS. Våre XHTML/CSS eksperter koder direkte i Microsoft VisualStudio med tillegget ReSharper (fra JetBrains). Dette er samme verktøyet som systemutviklerne bruker for å programmere logikk på hjemmesiden i publiseringsløsningen EPiServer CMS. Koden sjekkes ut og inn mot en en sentral kodebank (CodeResort). I praksis betyr dette at ulike utviklere kan jobbe "live" mot samme utviklingsmiljø for samme hjemmesideprosjekt. Når en av de andre i "kodeteamet" gjør en forandring, kan de andre "laste inn" disse endringene for umiddelbar effekt på logikk og brukeropplevelse.

Deler av malverket kodes i XHTML/CSS som eksempelsider med "eksempelinnhold". Dette må så stykkes opp i de minste logiske delene og legges inn av utvikler. Andre deler av malverket kodes motsatt, utvikler legger inn logikk med knagger for stilsetterne (ofte DIV-klasser). Grensesnittutvikler koder så logikken i CSS slik at brukesopplevelsen blir som planlagt av grafisk web designer og interaksjonsdesigner.

All bruk av XHTML skal være semantisk, det vil si at det følger en logisk, hierarkisk oppbygning slik XHTML standarden er definert.

Eksempel: Hver enkelt webside skal ha 1 avsnitt (og ikke flere enn 1) som fungerer som sidens tittel eller hovedoverskrift, denne skal formatteres som <H1> (=Heading 1).

Det er også grensesnittuviklerens oppgave og sørge for at all XHTML/CSS fortløpende validerer etter webstandardene, mer om dette siden.

Siste trinn i denne prosessen er å foreta en ny kvalitetskontroll av XHTML og CSS når systemutviklerne er helt ferdige med sitt arbeid på de komplette sidemalene.