• Publisert
  • 1 min

Publisere alt innholdet

<p>Trinn 41 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer&nbsp;CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

  • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
  • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
  • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 41: Publisere alt innholdet

Vi skrevet innhold siden prosjektets første dag. Først TITLE taggen og Meta Description med tanke på eksterne søkemotorer. Så overskrifter og ingresser på egne sider. Til slutt resten av sidenes tekst. Vi har planlagt hvordan vi skal lenke sidene sammen internt.

Hele skriveprosessen har blitt gjort i 1 langt Word-dokument. Vi har formattert egne stiler i Word som ligner på en treffliste hos Google og våre egne sider. På den måten får vi et realistisk inntrykk av hvordan de endelige websidene vil se ut. Word er også utmerket til å måle lengder på de ulike tekstenhetene underveis. 

Vi har tatt skjermbilder etter mål på de ferdige websidene.

Alt er klart i publiseringsløsningen og tiden kommet for å overføre alt til EPiServer. Det hadde vært genialt om et program kunne opprette sidene automagisk fra denne ene filen. Ferdig formattert med de ulike tekstenhetene plassert i sine rettmessige databasefelter. Det er fullt mulig rent teknisk, men vi har ikke tatt jobben med å skrive dette programmet enda.

Det har «alltid» vært en smart utvidelse til Word for Windows som konverterer fra Word til EPiServer gjennom en veiviser. For enkeltsider fungerer den utmerket.

Den nye WYSIWYG editoren TinyMCE i EPiServer CMS6 gjør publisering til en lek. Den oversetter den viktigste formatteringen i Word til ren og pen HTML-kode.

Når sidene er opprettet og innholdet er overført setter vi inn bilder og lenker.