• Publisert
 • 1 min

Sette opp integrasjon med emnekartmotoren TMCore

<p>Trinn&nbsp;38 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

 • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
 • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
 • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 38: Sette opp integrasjon med emnekartmotoren TMCore

Emnekart kan benyttes dersom det er behov for fleksibel kobling av metadata. Det er en av veiene å gå innen bevegelsen for semantisk web. Emnekart er en internasjonal IT standard definert i ISO/IEC 13250:2003. For EPiServer har firmaet Networked Planet utviklet emnekartmotoren TMCore EPiServer Module. Dette gir oss et solid og fleksibelt rammeverk for å

 • definere metadata
 • redigere koblinger mellom innhold
 • programmere grensesnitt for spørringer, uttrekk og utlistinger

I vårt prosjekt bruker vi emenkart mellom annet til disse relasjonene:

 • Medarbeidere har deltatt på Prosjekter, arbeider innen Kompetanseområder
 • Prosjektene har hatt Medarbeidere som Prosjektdeltakere, er av type Løsning, bruker Moduler
 • etc.

Prosessen med emnekart i et typisk prosjekt som vårt består av:

 1. Tegne ontologien i en informasjonsarkitektur
 2. Overføre ontologien til "NPCL Schema" med en grafisk design plugin til Visual Studio
 3. Installere serverprogramvaren for TMCore og integrasjonen med EPiServer CMS6
 4. Importere emnekartdefinisjonen fra Visual Studio
 5. Mappe redaksjonelt innhold til emnekartet i EPiServer CMS6
 6. Definere utlisting av relasjonene i emnekartet på de publiserte sidene

For redaktørene er det enkle klikk i publiseringsverktøyet for å koble innholdet til emnekartet. Server og system tar seg av resten. Vi kan bekrefte at TMCore fungerer utmerket også i EPiServer CMS6.

For de mer interesserte anbefales også artikkelen "The TAO of Topic Maps" av Steve Pepper.