• Publisert
  • 2 min

Sette opp personlig blogg for alle ansatte

<p>Trinn 40 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

  • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
  • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
  • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 40: Sette opp personlig blogg for alle ansatte

Nettet drukner i blogger. Det er vanskelig å vite om det er bruk for enda mer innhold. Om det er lesere til alt sammen.

Men vi i Epinova jobber innenfor et relativt smalt fagfelt med en relativt liten og dedikert kommunitet av fagpersoner. Og vi ser på trafikk data på eksisterende hjemmeside at vår blogg blir lest. Forsiden har alltid høyest trafikk. Men bloggen har halvparten så mye trafikk som forsiden. Det betyr at bloggen med god margin er det mest populære innholdet på vår gamle hjemmeside.

Det må være på grunn av dets innhold. Ikke på grunn av dens form. Men det får vi heldigvis gjort noe med i versjon 6 av EPiServer CMS. Det er stor forskjell fra versjon 4 som vi har i dag. Vi har bare oppgradert eksisterende malverk fra versjon 5.

Endelig får vi:

Inndeling i teamblogg og personlige blogger

Det er svært enkelt: Hovedsiden for bloggen inneholder startsider for personlige blogger. Hovedsiden lister opp de nyeste bloggene fra hver av de personlige bloggene.

Logiske og humane adresser

Blogg innleggene opprettes automatisk i et hierarkisk system som gir webadresser som mennesker kan forstå. Og som søkemotorer liker. For dette blogg innlegget vil adressen bli:
/Blog/Dag-Tjemsland/Dates/2010/3/Sette-opp-personlig-blogg-for-alle-ansatte/

Automatisk generering av arkiv

På høyre side av alle bloggsidene genereres en lenkeliste over de år og måneder som inneholder blogginnlegg. For hovedsiden samlet opp for alle personer. På det enkelte blogg innlegg kun for den personlige bloggen.

Tag cloud

Blogg-funksjonen i EPiServer CMS har en funksjon for å legge til nøkkelord på hvert nøkkelord. Enten gjenbruk av eksisterende eller opprettelse av nye. Disse ordene legges som søkefilter flere steder. En tag cloud (eller "nøkkelord sky" på norsk), setter ordene sammen i en alfabetisk liste. Størrelsen på ordene angir hvor ofte de er brukt.

Automatisk generering av RSS

Blogg lister deles gjerne rundt til andre steder på nettet. Da må de kunne genereres i det enkle RSS-formatet. Her gjøres det automatisk på alle nivåer.

Brukervennlig kommentarfunksjon

Vi skur på muligheten for å kommentere blogg innleggene med fritt valgt avsender. Gyldig epostadresse må oppgis selv om den ikke publiseres. Mange opplever at maskiner utsetter bloggkommentarene med spam og uønsket reklame. Derfor legges det ofte på en test som kalles CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, 2000). Dette er som regel et bilde med forvrengt tekst som må skrives inn i et skjemafelt. Problemet er at dette ikke er universelt utformet. Alternativet er enten lydopplesning eller enkle spørsmål og oppgaver. Vi har valgt å åpne kommentarfunksjonen helt i første versjon ved å slå av CAPTCHA. Uønskede kommentarer kan fjernes kjapt som egne sider. Om det blir et stort prolem må vi aktivere en form for CAPTCHA.

Personlig profil

I hjørnet på alle blogginnleggen er det mulig å legge på et bilde av den ansatte med en kort beskrivelse som lenker til den personlige profilsiden på hjemmesiden.

De gamle blogginnleggene ønsker vi å ta vare på. Men de er så ulikt publisert at de må flyttes manuelt for å få full kontroll. De gamle adressene legges inn som snarvei (mer om dette 16. mars).

Med den nye personlige bloggfunksjonaliteten får de ansatte bedre motivasjon til å dele sin kompetanse og komme i dialog med bransjen og markedet.