• Publisert
 • 1 min

Testing, justering og rette feil

<p>Trinn 49 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer&nbsp;CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

 • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
 • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
 • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 49: Testing, justering og feilretting

Det er mange utfordringer i utviklingsprosjekter. Også i arbeid med EPiServer. Selv om vi jobber på en stabil, skalerbar og godt gjennomtestet plattform. Vi kjører prosjektene våre etter velkjente metodikker som SCRUM og MSF – iterative og med flere leveranser. For kundene betyr dette at vi legger ut nye versjoner på avtalte tidspunkt. Gjerne med 2-3 ukers mellomrom. Dette gir forutsigbarhet i forhold til testing og kvalitetssikring.

Tidlig aksess

At EPiServer er et «ferdig» produkt gjør at vi kan gi kundene tilgang på et tidlig tidspunkt for å:

 1. starte prosessen med opplæring
 2. starte publiseringen av innhold

Tidlig bruk av systemet gir noen fordeler:

 • de finner feil
 • de oppdager mindre ting som de ønsker å justere på
 • det dukker opp helt nye momenter som de ikke hadde tenkt på før 

Alt dette er det viktig å få avklart så tidlig som mulig i prosessen.

Testing mot en plan

Det er selvsagt viktig å vite hva man skal teste mot. Løsningen som skal testes må ha en plan, en spesifikasjon, en prototype eller annet som kan fungere som en guide. Ofte skriver vi detaljerte testplaner som må følges systematisk.

Feilmeldingssystem

For kunden, prosjektleder og utviklingsteam er det essensielt at vi holder oversikten over disse feilene, justeringene og endringene. Mange bruker Excel, Word, Google Docs, vi har til og med har sett prosjektledere med lister i Notepad. I Epinova benytter vi det fantastiske verktøy Jira fra Atlassian. Her registreres alle prosjektene og kunden gis tilgang. I systemet registrerer alle involverte feil, endringer og oppgaver som skal gjøres. Man kan sette prioritet, legge ved vedlegg eller kommentere på en sak. Alle i prosjektet har

 • full oversikt over innmeldte saker
 • hva som er klart til test i en release
 • hva som er planlagt utført i neste release

Neste steg for oss i Epinova blir å innføre GreenHopper som modul til Jira. Det vil være ytterligere et skritt for å forbedre og forenkle prosessen med planlegging og gjennomføring av våre smidige prosjekter.