• Publisert
  • 1 min

Universell utforming og kontrast på tekst

<p>Trinn&nbsp;29 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

  • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
  • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
  • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 29: Universell utforming og kontrast på tekst

Epinova tilstreber å lage hjemmesider som er universelt utformet. De mest kjente retningslinjene for tilgjengelighet på nett kalles Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Versjon 2.0 ble lansert av W3C i desember 2008. Retningslinjene beskriver hva som skal til for å lage tilgjengelige nettsider. DIFI's kvalitet.no har tatt utgangspunkt i WCAG og utviklet retningslinjer for norske offentlige hjemmesider. Disse er et godt utgangspunkt for alle.
 
Under designprosessen kvalitetssikrer vi at designet gjør det mulig for oss å kunne følge retningslinjene. Det er viktig at det grafiske designet underbygger/støtter det brukerne skal gjøre på nettsiden. Et godt samarbeid med designer er spesielt viktig slik at man kommer frem til både et design som fungerer og som er tilgjengelig.
 
Vi sjekker i første omgang DIFI's krav om tilgjengelighet i denne fasen. Det finnes endel fallgruver allerede i designprosessen. Det kan være:

  • dårlig kontrast mellom tekst og bakgrunn
  • bruk av spesialfonter
  • lenker som ikke er markerte godt nok
  • størrelser på skrifttyper
  • størrelser på søkefelt
  • mangel på viktig innhold som dato

Det kan også være design som er spesielt avansert å implementere. Det kan kreve tilpasninger som da vil gå ut over kvaliteten på kode. Dersom man da ikke har spesielt gode argumenter vil det ikke bli implementert. 

Det blir påstått at design blir kjedelig dersom man skal følge alle kravene. Vår designer fra IXD måtte følge våre strenge krav. Likevel fikk designeren til et spennende design, absolutt ikke kjedelig!  Eksempelvis oppfyller kontrasten de strengeste kravene til WCAG. I utgangspunktet hadde vi tenkt å lage en variant nettsiden med høykontrast. Dette vurderer på dette tidspunktet å droppe, nettopp fordi kontrasten er god på denne siden uansett.