• Publisert
  • 3 min

Norsk oversettelse av Microsoft Product Reaction Cards

<p>Metode til brukertesting omtalt i "Measuring Desirability: New methods for evaluating desirability in a usability lab setting"</p>

Forrige uke deltok jeg på workshop med James Robertson på Intralife 2011. En av de nyttige øvelsene her var sortering og prioritering av de såkalte “Product Reaction Card”. Dette er en øvelse i brukertesting som ble utviklet hos Microsoft i 2002. En Word-fil omtaler øvelsen, og en annen lister opp ordene på engelsk.

Jeg har lyst å prøve ut denne metoden selv, men trenger da norske ord. Siden jeg ikke fant noen norsk oversettelse har jeg like godt satt sammen et forslag i tabellen under.

Er dere uenige i noen av oversettelsene?

Engelsk

Norsk

Accessible

Tilgjengelig

Advanced

Avansert

Annoying

Irriterende

Appealing

Tiltrekkende

Approachable

Tilnærmelig

Attractive

Attraktiv

Boring

Kjedelig

Business-like

Business-lignende

Busy

Travel

Calm

Rolig

Clean

Ren

Clear

Klar

Collaborative

Samarbeidende

Comfortable

Komfortabel

Compatible

Kompatibel  

Compelling

Overbevisende

Complex

Kompleks

Comprehensive

Uttømmende

Confident

Tillitsfull

Confusing

Forvirrende

Connected

Påkoplet

Consistent

Konsistent

Controllable  

Kontrollerbar

Convenient

Lettvint

Creative

Kreativ

Customizable

Kan tilpasses

Cutting edge

Cutting edge

Dated

Utdatert

Desirable

Attråverdig, begjærlig

Difficult

Vanskelig

Disconnected

Avkoplet

Disruptive

Avbryter

Distracting

Forstyrrende

Dull

Sløv

Easy to use    

Enkel å bruke

Effective

Virkningsfull

Efficient

Effektiv

Effortless

Krever lite innsats

Empowering

Sette i stand til

Energetic

Energisk

Engaging    

Engasjerende

Entertaining

Underholdende

Enthusiastic

Entusiastisk

Essential

Essensiell

Exceptional

Eksepsjonell

Exciting

Spennende

Expected

Forventet

Familiar

Kjent

Fast

Rask

Flexible

Fleksibel

Fragile

Skjør

Fresh

Friskt

Friendly

Vennlig

Frustrating

Frustrerende

Fun

Gøy

Gets in the way

I veien

Hard to Use

Vanskelig å bruke

Helpful

Hjelpsomt

High quality

Høy kvalitet

Impersonal

Upersonlig

Impressive

Imponerende

Incomprehensible

Uforståelig

Inconsistent

Inkonsistent

Ineffective

Ineffektiv

Innovative

Innovativ

Inspiring

Inspirerende

Integrated

Integrert

Intimidating

Fornærmende

Intuitive

Intuitiv

Inviting

Inviterende

Irrelevant

Irrelevanti

Low Maintenance

Krever lite vedlikehold  

Meaningful

Meningsfull

Motivating

Motiverende

Not Secure

Ikke sikker

Not Valuable

Ikke verdifull

Novel

Ny

Old

Gammel

Optimistic

Optimistisk

Ordinary

Ordinær

Organized

Organisert

Overbearing

Overbærende

Overwhelming

Overveldende

Patronizing

Nedlatende

Personal

Personlig

Poor quality

Dårlig kvalitet

Powerful

Kraftfull

Predictable

Forutsigbar

Professional

Profesjonell

Relevant

Relevant

Reliable

Pålitelig

Responsive

Responsiv

Rigid

Rigid

Satisfying

Tilfredsstillende

Secure

Sikker

Simplistic

Forenklet

Slow

Sakte

Sophisticated

Sostifikert

Stable

Stabil

Sterile

Steril

Stimulating

Stimulerende

Straight Forward

Rett fram

Stressful

Stressende

Time-consuming

Tidkrevende

Time-Saving

Tidsbesparende

Too Technical

For teknisk

Trustworthy

Til å stole på

Unapproachable

Utilnærmelig

Unattractive

Ikke tiltrekkende

Uncontrollable

Ukontrollerbar

Unconventional

Ukonvensjonell

Understandable

Forståelig

Undesirable

Ikke attråverdig, begjærelig

Unpredictable

Uforutsigbar

Unrefined

Uraffinert

Usable

Brukbar

Useful

Nyttig

Valuable

Verdifull

PS1: Her er også en ferdig Word-fil som kan skrives ut på etikettark (ikke inndelte), klippes ut og limes på kartotekkort.

PS2: Jeg legger meg ikke ut med Microsofts advokater:
Developed by and © 2002 Microsoft Corporation. All rights reserved.