• Publisert
  • 1 min

Utvikle interaksjonsdesign - trådskisser & prototype

<p>Trinn&nbsp;8 av 50 i en serie blogginnlegg om markedskommunikasjon på internett og hvordan vi bygger en suksessrik hjemmeside med EPiServer CMS.</p>

Bakgrunn

Epinova lanserte ny hjemmeside på EPiServer CMS6 23. mars 2010. 50 dager før lanseringen startet vi med daglige blogg innlegg om hvordan vi gjennomførte prosjektet:

  • markedsstrategi for internett, brukskvalitet og innhold for web
  • hjemmesiden i forhold til andre kommunikasjonskanaler og sosiale medier
  • teknisk implementering i publiseringsløsningen EPiServer

 

Trinn 8: Utvikle interaksjonsdesign - trådskisser & prototype

All utvikling av hjemmesider bør inkludere skisser av de viktiste sidetypene. Interaksjonsdesigner får prøvd ut ulike konsept. De ansvarlige utgiverne får et inntrykk av hva de ferdige sidene vil inneholde. Webdesigner får et underlag til å utforme grafisk design. Og utviklerne kan begynne å spesifisere funksjonalitet og planlegge teknisk implementering.

(Trådskisser er den norske oversettelsen av wireframe, en oppkonstruert webside med riktige proporsjoner og fortrinnsvis korrekt innhold, men uten grafisk design.)

Skisser på interaksjonsdesign er like viktige for nettsider som arkitekttegninger er for konstruksjon av bygninger.

Vi tror ikke på interaksjonsdesign uten ekte innhold. Derfor begynner vi med å skrive tekster til eksempelsider før tekster og bilder orgraniseres i et sideoppsett.

Det er mange måter å jobbe ut interaksjonsdesign. Som regel er det nyttig først å tegne med penn på papir eller tavle i prosjektgruppen. For overføring til skjerm brukes det mange ulike verktøy:

  • Word, Excel (!) eller PowerPoint
  • Visio eller Omni Graffle

Men det beste er egne verktøy som er konstruert for å bygge klikkbare prototyper. I noen av disse kan man legge inn kommentarer og bygge spesifikasjoner direkte. Prototypene kan også generere ferdig klikkbare HTML prototyper som kan brukes til å dokumentere og brukertest løsningen. Vår favoritt er Axure RP, men her er en del andre verktøy omtalt.