• Publisert
  • 1 min

Bør lenker åpnes i nytt vindu?

Episerver gir deg mulighet til å velge om lenken skal åpnes i samme vindu, eller et nytt vindu. Hvordan avgjør du hvilket alternativ som er riktig?

Når du skal sette inn en lenke i Episerver CMS, har du følgende valg for hvordan lenken skal åpnes:

  • (Intet valg) (Standardinnstilling): Åpner lenken i det samme nettleservinduet.
  • Åpne koblingen i nytt vindu: Lenken åpnes i en ny nettleserfane.
  • Åpne koblingen i hele vinduet: Gjenbruker nettleserfanen som allerede er åpen.

Merk: De fleste moderne nettlesere opererer med faner - de åpner ikke nye vinduer. 

  • For interne lenker (lenker til andre sider på ditt Episerver-nettsted) er det lite å diskutere - disse bør alltid åpnes i samme nettleserfane/vindu. 
  • For eksterne lenker (lenker til andre nettsteder) er det faktisk ikke et fasitsvar - men det finnes anbefalinger.

Tidligere var svaret at eksterne lenker alltid burde åpnes i en ny fane. Tanken her var at man for all del ikke skulle lede brukeren bort fra nettstedet ditt, uten at "døra stod på gløtt". Dette er vel et svar som bunner mer ut i egosentriske markedsføringsbehøv, enn et ønske om å gjøre det beste for brukeren.

Den vanligste anbefalingen i dag er at både interne og eksterne lenker bør åpnes i samme fane/vindu. 

Her er hovedargumentene:

Forvirrende

For mange åpne faner kan forvirre brukeren. Husk at det er ikke bare multitaskende 20-åringer som bruker nettsteder, det er brukere i alle aldere og i alle ferdighetsnivåer.

Unødvendig komplisert

Avanserte brukere vet selv hvordan de åpner lenker i nye faner (som regel CTRL-klikk eller CMD-klikk). Det er unødvendig å fremtvinge nye faner uten at brukeren har noe de skulle sagt.

Vanskelig for svaksynte/blinde

Brukere med skjermlesere har vanskelig for å se at nye faner blir opprettet, og har vanskelig for å klikke seg frem til disse.

Kan ikke gå tilbake

Mange prøver instinktivt Tilbake-knappen i nettleseren hvis de ser at en lenke ikke førte dit de trodde, men dette fungerer jo ikke når lenken ble åpnet i en ny fane.

Så neste gang du skal sette inn en lenke i Episerver - intern eller ekstern - lar du den åpnes i samme fane/vindu. Faktisk behøver du altså ikke gjøre noenting, siden dette er standardinnstillingen for lenker. Lenk i vei!