• Publisert
  • 2 min

Hvordan man lenker til ankere i Episerver CMS

Et "anker" (eller "bokmerke") brukes hvis man vil lenke til et spesifikt avsnitt midt i innholdet på en side. Slik bruker du anker-lenker i Episerver, til både interne og eksterne sider.

Dialogvinduet for lenker i Episerver CMS

Anker-lenker er fine å bruke hvis man skal lenke til et spesifikt sted på en side med mye tekst. Siden det lenkes til vil da scrolle ned til riktig sted, slik at brukeren slipper lete seg frem selv.

En typisk anker-lenke ser slik ut:
https://www.epinova.no/om/#hvordan-vi-jobber

Det finnes hovedsaklig tre måter å lenke til ankere på:

Denne beskrivelsen gjelder for Episerver 8 og nyere.

Hvordan lage et anker på en side i Episerver

Før du kan lenke til et anker i teksten din, må ankeret opprettes. Det gjør du med denne knappen:

Anker-knappen i TinyMCE

(Mangler anker-ikonet hos deg? Snakk med en som har administrator-rettigheter, eller en av utviklerne som lagde nettstedet ditt.)

  1. Markere ett eller flere ord (f.eks et nøkkelord i teksten, eller en deloverskrift) som du vil skal være ankeret.
  2. Klikk anker-ikonet, og gi ankeret et navn. Dette navnet blir en del av URLen til ankeret, så spesialtegn er ikke tillatt (kun bindestrek). Klikk "Oppdater" for å fullføre.

Angi ankernavn i Episerver

Ankeret er nå opprettet, og du kan lenke til det. 

Hvis du lurte, så ser HTML-koden for en anker-lenke slik ut:

<a id="hvordan-lage-et-anker"></a>

Hvordan lenke til et anker på samme side i Episerver

  1. Markere den teksten du vil skal være en lenke til ankeret.
  2. Klikk "Sett inn/rediger kobling"-ikonet.
  3. Kryss av for "Anker". Fra nedtrekkslisten velger du ankeret du lagde.

Lenken går nå til ankeret ditt, og siden vil scrolle ned til riktig sted når brukeren klikker på lenken.

Lenke til et anker i Episerver

Hvordan lenke til et anker på en annen side i Episerver

I en standardinstallasjon støtter faktisk ikke lenke-dialogen i Episerver å lenke til ankere på andre sider innenfor nettstedet ditt. Nedtrekkslisten klarer bare å vise ankere på den samme siden som du står på når du redigerer. 

Det finnes et triks for å få det til likevel:

  1. Velg "Ekstern kobling" istedetfor "Anker" når du skal sette inn lenken.
  2. Lim inn hele URLen til ankeret, f.eks https://www.epinova.no/om/#hvordan-vi-jobber.

OBS: Ulempen med denne teknikken er at lenken kan bli brutt hvis du noengang flytter siden det lenkes til. 

Lenke til et eksternt anker i Episerver

Hvordan lenke til et anker på et eksternt nettsted

For å lenke til et anker på et helt annet nettsted, f.eks en Wikipedia-artikkel, bruker du lenkevalget "Ekstern kobling" og limer inn hele URLen til ankeret, som i eksemplet over.

Bonustips: Lenke til ankere i blokker

"Ekstern kobling"-trikset ovenfor fungerer også bra hvis man vil lenke til en spesifikk blokk som er brukt på en side. Så lenge det er lagt inn et anker på en av blokkene på siden, vil du kunne lenke til det ankeret ved bruk av "Ekstern kobling"-valget.