• Publisert
  • 2 min

Mikrotekster kan gjøre en megaforskjell

Hva har tabelloverskrifter, ledetekster i skjema, feilmeldinger og knappetekster til felles? Alle er såkalte mikrotekster, som er med å påvirke brukeropplevelsen på nettstedet ditt. Har du kontroll på mikroteksten?

"Pictures of text" by Patrick Tomasso (Creative Commons)

Hvorfor mikrotekster er så viktig

Mikrotekst er alle de små bitene med tekst på nettstedet ditt som ikke egentlig er redaksjonelt innhold. Kanskje du ikke engang tenker over at de er der. 

Når disse tekstsnuttene er godt skrevet, hjelper de brukerne å forstå navigasjonen din, skjemaene dine, og tilbakemeldinger fra systemet. Når de er dårlig skrevet, øker de brukerens forvirring og frustrasjon, og bidrar til en dårligere brukeropplevelse.

Dårlig mikrotekst kan svekke brukerens tillit

  • I en sitasjon hvor brukeren skal gi fra seg opplysninger (f.eks persondetaljer, kortdetaljer eller liknende) trenger hun forsikringer om at opplysningene håndteres trygt og forsvarlig. Mangel på dette kan koste deg konverteringer.
  • Tekster som virker malplassert eller helt ute av kontekst for siden brukeren står på, kan gi brukeren inntrykk av at nettstedet er utdatert - som igjen påvirker deres tillit til din merkevare.

Dårlig mikrotekst kan være distraherende

  • Manglende oversettelser kan gjøre at brukeren ikke finner det de leter etter på en side, eller ikke klarer å fullføre en konverteringsoppgave.
  • Tekst-snutter som bryter med nettstedets øvrige stil og tone gir brukeren et lite helhetlig inntrykk.

Dårlig mikrotekst kan irritere brukeren

  • Feilmeldinger med for mye teknisk sjargong - eller for vag beskrivelse - gjør at brukeren ikke forstår hva som gikk galt.
  • Manglende kvitteringsmeldinger kan gjøre at brukeren tror skjemaet ikke ble sendt inn riktig, som kan føre til flere supporthenvendelser til deg.


Derfor mister man kontroll over mikroteksten

Da nettstedet ditt ble designet, jobbet sikkert designpartneren din med å skape en helhet mellom det visuelle uttrykket, og det språklige uttrykket (din organisasjons "stil og tone"). De lagde forslag til formuleringer på slikt som knapper, skjemaer og "call-to-action"-blokker.

Disse forslagene ble implementert av din tekniske partner, og sidemalene fikk liv slik som de var designet. Så tok du sidemalene i bruk, fylte dem med redaksjonelt innhold, og nettstedet gikk på lufta. 

Her er noen grunner til at den opprinnelige mikroteksten ikke lenger er god nok:

  • Nettstedets stil og tone endrer seg over tid. Kanskje dere har blitt mer uformelle, mer direkte, eller bruker andre uttrykk nå enn da designet ble laget. Behovet for mikrotekst endrer seg også utfra konteksten det brukes i.
  • Designerne overså enkelte mikrotekster. Mange detaljer kommer ikke frem før man faktisk begynner å utvikle sidemalene, og det ble rett og slett aldri laget gode tekstforslag på enkelte elementer.
  • Utviklerne lagde ikke mikrotekstene redigerbare. Iblant feilvurderer utviklerne hvilke tekster som må kunne redigeres, og hvilke som kan forbli statiske. Behovet fanges ikke opp før redaktøren en dag trenger å endre teksten.

Ta en titt på ditt eget nettsted. Hvor mye innsats har du lagt i mikrotekstene?