• Publisert
  • 2 min

Kompetansekort som grunnlag for utvikling

Utivkler i kontorlandskap

Intern kompetanseutvikling krever både et verktøy som både kan kartlegge den enkeltes kompetanseutvikling, men som samtidig gir et godt overblikk over det totale kompetansebildet på tvers av bedriften.

I Epinova har vi løst denne utfordringen ved å innføre kompetansekortet. Fag er selvsagt for oss, som i alle tekniske selskaper, veldig viktig. For å være blant de beste må vi hele tiden utvikle vår egen kompetanse. Som en del av fagutviklingen har derfor kompetansekortet vært veldig essensielt. «Kortet» er personlig og gir en oversikt over alle fagområder, hvilke områder vi burde investere mer tid og ressurser i, og ikke minst gjør det den enkelte ansatte mer bevisst på egen fagutvikling.

Kompetansekortet fungerer slik:

  • Den ansatte får i oppgave å gjøre en vurdering av seg selv på forskjellige områder på en skala fra 1-10.
  • Dette blir presentert for fagleder, og gir et utgangspunkt for den faglige utviklingen til den ansatte. Denne delen brukes også som en del av onboardings-prosessen.
  • Dette blir et grunnlag for den halvårlige statussamtalen og den årlige medarbeidersamtalen. Hva ønsker den ansatte å bli bedre i? Er det fagfelt vi må øke kompetansen på? Eller er det kanskje ny teknologi vi burde begynne å ta i bruk?

Tilpasset ulike fagområder

Kompetansekortet er todelt. En del er felles for alle, ettersom det er viktig for alle ansatte i et konsulentselskap å kartlegge kompetansen innenfor f.eks. kommunikasjon og rapportering. Deretter er det en del som går spesifikt på eget fag. 

For backend-utviklere har vi f.eks «Moduler» som et hovedområde og Elasticsearch som et delområde. For hovedområdet «Verktøy» finnes bl.a. Visual studio og Azure DevOps. For frontend-utviklere gjelder selvføleglig andre fokusområder som Script med delområder som Vue.js og React.js. 

Årlig blir det deretter diskutert hvilke områder som den ansatte ønsker å forbedre. Kanskje skal man øke kompetansen innenfor søk eller skytjenester? Kanskje evaluere og bli kjent med et nytt rammeverk, eventuelt ha fokus på redaktørvennlighet?

- Problemstillinger rundt administrasjonen av ansattes kompetanseutvikling dukker stadig opp i større tekniske selskaper. Løsningen hos oss i Epinova ble kompetansekortene. Kortene gir en oversikt over enkeltpersonenes kompetanse, samtidig som vi får det totale kompetansebildet på tvers av selskapet. Det som er tanken er å enkelt kunne se på hvilke områder vi i fremtiden burde investere mer kompetanse i, og sikre at konsulentene våre får den kunnskapen de trenger for å bli gode utviklere og konsulenter. - Kristian Borg, fagleder i Epinova

Så for å oppsummere: Kompetansekortet gir et godt innblikk i den enkelte sin faglige fremdrift, fokus og interesse. Det gir også mulighet for den ansatte å følge sin egen fagutvikling over tid i tillegg til et godt overblikk over det totalte kompetansebildet på tvers av bedriften. 

 

En del av vår «verktøykasse» – tips til en bedre tech-hverdag!

Av og til får vi spørsmål fra både bransjekolleger og kunder om hvilke systemer, verktøy eller andre hjelpemidler vi bruker for å få en mer effektiv og bedre hverdag i tech-bransjen. Vi tenkte derfor at vi utover året skal dele tips og erfaringer fra gode (eller ikke så gode?) verktøy vi har testet eller tar i bruk. Artikkelen du leser er del 2!

Hold utkikk etter flere tips om tech-hverdagen i tiden som kommer!

Les forrige artikkel her: Slik skal du gjøre medarbeidersamtaler i 2019