• Publisert
 • 3 min

Bør du bygge nytt nettsted eller oppgradere det gamle?

I arbeidet med en nettløsning, enten det er en nettbutikk eller et rent informasjonsnettsted, står selskaper på et eller annet tidspunkt overfor et dilemma. Skal de bygge et helt nytt nettsted eller oppgradere det eksisterende?

I arbeidet med en nettløsning enten det er en nettbutikk eller et rent informasjonsnettsted står selskaper på et eller annet tidspunkt overfor et dilemma. Skal de bygge et helt nytt nettsted eller oppgradere det eksisterende? Begge alternativene kommer med sine fordeler og ulemper, og beslutningen er ofte kompleks.

Først og fremst dreier dette seg likevel i praksis ofte om økonomi, tid og ressurser. Det fleste vil vel hvis du ser bort fra økonomi velge en ny løsning mot en gammel «oppusset», men igjen så kan nok de færreste ta denne beslutningen uten en grundig avveiing av kost-nytte. I denne artikkelen skal vi se litt på nøkkeltemaene som bør være med i en slik vurdering.

Bygge nytt

I denne sammenheng mener vi da å starte fra bunnen av og lage en helt ny løsning med helt ny kode. Går man for dette alternativet så lager man som oftest et nytt design og ny struktur for nettstedet, men man kan også velge å bygge opp ny løsning med modernisert kode som er helt lik gammel løsning.

Fordeler ved å bygge nytt

Velger du å bygge nytt har du mulighet til å starte med blanke ark, eliminere gammel, unødvendig komplisert og ineffektiv kode, og gjøre riktige valg fra starten av.

 1. Fjerning av teknisk gjeld: Eldre nettsteder bærer ofte en betydelig teknisk gjeld. Ved å bygge nytt fra grunnen av kan man eliminere denne gjelden og implementere de nyeste teknologiene.
 2. Moderne design og brukeropplevelse: Ved å starte på nytt kan designet optimaliseres for dagens brukeres forventninger, med mobil først-tilnærming, interaktive elementer og moderne estetikk.
 3. Bedre ytelse: Ny kode, optimalisert for dagens standarder, kan ofte resultere i raskere lastetider og bedre responsivitet for sluttbruker.
 4. Levetid: Et helt nytt nettsted kan ha en lengre levetid før neste store oppgradering eller ombygging er nødvendig.
 5. Nyeste rammeverk: Gir mulighet til å benytte seg av nyere programmeringsspråk, rammeverk og teknologier som kan være mer effektive, sikre og brukervennlige.

Ulemper ved å bygge nytt

Når du bygger nytt kutter du båndene til en fungerende løsning som brukere kanskje har blitt vant til og som har opparbeidet seg et publikum og en autoritet på sitt område.

 1. Kortsiktig og kostnader: Man må være villig til å ta en relativt tung investering på kort tid. I det lange løp er det nok ikke dyrere, men kan for mange være vanskelig å prioritere på kort sikt.
 2. Tid og arbeid: Det krever ofte mye fra organisasjonen å samarbeide med en leverandør som legger beslag på interne ressurser som veldig sjelden har denne ekstra tiden til rådighet. Leverandøren har behov for bistand når det gjelder å beslutte valg, forankre i organisasjonen, gjøre tilpasninger i organisasjon og måte å jobbe på, innholdsarbeidet mm
 3. Tap av SEO-verdi: Eksisterende nettsteder har ofte opparbeidet en viss SEO-rangering. Å lansere et helt nytt nettsted kan potensielt nullstille, eller forstyrre denne rangeringen, selv om omadresseringer er på plass.

Oppgradere eksisterende løsning

Fordeler ved å pusse opp

Velger du å pusse opp så kan det gjøres løpende over tid og er mindre belastende på organisasjonen på kort sikt.

 1. Bevarer kjennskap: Brukerne kjenner allerede til designet, strukturen og funksjonaliteten til det gamle nettstedet. Gradvise oppgraderinger kan forhindre forvirring og fremmedgjøring.
 2. Kostnadseffektivt: Å oppdatere eksisterende elementer er som oftest billigere, i alle fall på kort sikt, enn å starte fra scratch.
 3. Bevar SEO-verdi: Ved å oppgradere kan man bevare og til og med forbedre nettstedets SEO-verdi uten drastiske forandringer. 

Ulemper ved å pusse om den gamle løsningen

Om du velger å pusse opp kan det bli vanskelig å rette de store strukturelle problemstillingene og det kan gi større kostnader på lang sikt.

 1. Teknisk gjeld fortsetter: Oppgraderinger kan noen ganger bare være plaster på såret. Underliggende teknisk gjeld kan fortsatt føre til feil, og komplisere videreutvikling og arbeid med nettstedet.
 2. Begrensninger på grunn av gammel kode: Det kan være utfordrende å implementere nye funksjoner eller designelementer på grunn av gammel og foreldet kode.
 3. Halvveis løsninger: I stedet for en fullstendig revolusjon kan oppgraderinger noen ganger ende opp som kompromisser som ikke fullt ut tilfredsstiller hverken bedriften eller brukeren.
 4. Hyppige oppgraderinger kan være nødvendige, spesielt hvis grunnleggende teknologi begynner å bli for utdatert.
 5. Hyppige små oppgraderinger over tid kan til slutt koste mer enn en enkelt, stor investering.

Konklusjon

Beslutningen om å bygge et nytt nettsted eller oppgradere det gamle avhenger av flere faktorer, inkludert budsjett, eksisterende teknisk gjeld, forretningsmål og brukerforventninger. Det er viktig å veie både kortsiktige og langsiktige fordeler og ulemper, men det koker ned til hvordan din egen organisasjon kan takle alternativene.

En smart måte å finne ut tilstanden på løsningen er å la leverandøren din kjøre enkvalitetsanalyse av løsningen, en såkalt QA. De beste leverandørene har ofte laget et eget rammeverk og verktøy for dette som gir deg en score og problemområder som må/bør gjøres noe med i prioritert viktighetsgrad.

Uansett valg, er det essensielt å sette brukerens behov og opplevelse i sentrum for beslutningstakingen.