• Publisert
  • 3 min

Eksperimentering som konkurransefortrinn

Torstein Torblå presenterer hvordan du skal lykkes med eksperimenteringunder et frokostseminar i NOVA House

Fem tips om hvordan dere kan lykkes med eksperimentering

Det er vanskelig å lykkes når man tar nye ideer ut i markedet. 66% av nystartede bedrifter må stenge dørene i løpet av ett år. I løpet av fem år er andel nedleggelser oppe i 74%*. Man må treffe et behov der ute, lykkes med å kommunisere og selge en løsning, løsningen må leve opp til forventningene - og så videre. Listen over alt som må klaffe er lang. Men selv når man lykkes betyr det ikke at man har funnet en suksessoppskrift som vil fortsette å fungere for alltid.

I dagens stadig skiftende forretningslandskap er evnen til å tilpasse seg og innovere en avgjørende faktor for bedrifters overlevelse og vekst. De som klarer dette best over tid er bedriftene som eksperimenterer**. Eksperimentering lar deg teste nye ideer, forbedre eksisterende prosesser og ta datadrevne beslutninger.

Med det som bakteppe: Her er noen tips som kan hjelpe dere til å lykkes med eksperimentering.

#1 Etabler en eksperimentkultur

Paradoksalt nok er det bedriftene som gjør det lett å mislykkes som lykkes best: Bedrifter som oppmuntrer ansatte til å utforske nye ideer, ta risiko og lære av feil. De bedriftene som fremmer en kultur der eksperimentering er verdsatt, skaper et miljø som gir god grobunn for innovasjon og kontinuerlig forbedring. Det handler om å gi sine ansatte trygghet til å prøve ut nye konsepter, vel vitende om at innsatsen deres blir verdsatt uansett utfall.

#2 Ha en felles retning

For å lykkes med eksperimentering er det viktig at bedriften har en felles retning. Eksperimenter bør være rettet mot å oppnå konkrete forretningsmål og støtte opp om den overordnede strategien. Ved å ha en tydelig retning kan eksperimentarbeidet fokusere på områdene som er mest relevante for bedriftens suksess. Det sikrer at eksperimentene er strategisk rettet og har høyere sjanse for å produsere verdifulle innsikter.

#3 Bruk styringsgrupper

En nøkkelfaktor for å lykkes er styringsgruppen. Den bør bestå av representanter fra ulike deler av organisasjonen, inkludert ledere, fageksperter og beslutningstakere. Styringsgruppen kan gi veiledning, organisatorisk støtte og ressurser til eksperimentene. Praksisen med styringsgruppe tilrettelegger også for effektiv ledelse. Den lar ledere delta i tilstrekkelig grad til å sikre at eksperimentene er i tråd med bedriftens mål og verdier, men uten at det spiser opp for mye av deres kapasitet. En godt sammensatt styringsgruppe bidrar til å øke sannsynligheten for suksess og skaper en bredere forankring for eksperimenteringsintitativet.

#4 Definer suksess før start

Hva vil det si å lykkes? Uten å definere suksess på forhånd er det fort gjort at eksperimentet ikke vurderes opp mot forretningsmålene det var ment for å styrke.

La oss for eksempel si at dere har betalt en profesjonell fotograf for å ta produktbilder. Dere ser at bruken av bildegalleriet øker og brukerne tilbringer mer tid på produktsidene. På den annen side handler ingen noe mer enn før. Var eksperimentet en suksess? Bør vi fortsette å betale fotografen? En menneskelig reaksjon ville vært å fokusere på tallene som ble bedre og si ja. Men hvis eksperimentet ble gjennomført fordi man ønsket å øke salget – så mislyktes det og man bør gå tilbake til tegnebrettet.

#5 Planlegg oppfølging før start

Til slutt er det avgjørende at bedrifter forplikter seg til å følge opp funnene fra eksperimentene. Et eksperiment kan avdekke verdifull innsikt og potensielle forbedringsområder. Det er imidlertid bare nyttig hvis funnene blir implementert i praksis. Bedrifter bør allerede før eksperimentet starter ha en formening om hva man ønsker å gjøre hvis eksperimentet er en suksess. Dette kan innebære å gjøre endringer i eksisterende prosesser, utvikle nye produkter eller justere strategien. Planene trenger ikke å være detaljerte - men det bør ligge en reell utføringsvilje bak dem.

Oppsummering

Eksperimentering er en verdifull praksis for bedrifter i dagens forretningsmiljø. Gjennom å skape en eksperimentkultur, etablere en felles retning, bruke styringsgrupper, definere suksesskriterier og forplikte seg til å følge funn, kan dere maksimere verdien av eksperimentering. Klarer dere det, så oppnår dere økt konkurransekraft og baner vei for fremtidig suksess.

*SSB. Statistikkbanken kildetabell 06681. Bedrifter etablert i 2019 og 2015.
**James Zeitler, Experimenters Index (S&P 500). Bloomberg 2019 / Harvard Business School’s Baker Research Services.