Likestillingsredegjørelse

Epinova AS har pr. 31.12.2023 82 ansatte. Av disse er det 16 kvinner og 66 menn. Styret består av 1 kvinne og 5 menn. Selskapet jobber aktivt for å øke kvinneandelen.

Arbeidsmiljøet ansees som godt og det arbeides kontinuerlig med tiltak for ytterligere forbedring. Sykefraværet i selskapet var på totalt 3.937 timer, noe som utgjorde 2,4%. Selskapet jobber kontinuerlig med tiltak for å oppnå reduksjon i sykefravær.

Vi mener at det ikke gjøres forskjell på ansatte, eller ved ansettelse, på grunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

Redegjørelse etter Likestillings- og diskrimineringsloven § 26a kan lastes ned i PDF her