Likestillingsredegjørelse

Epinova AS har pr. 31.12.2021 80 ansatte. Av disse er det 13 kvinner og 67 menn. Styret består av 1 kvinne og 5 menn. Selskapet jobber aktivt for å øke kvinneandelen.

Arbeidsmiljøet ansees som godt og det arbeides kontinuerlig med tiltak for ytterligere forbedring. Sykefraværet i selskapet var på totalt 3.778 timer, noe som utgjorde 2,4 %. Selskapet jobber kontinuerlig med tiltak for å oppnå reduksjon i sykefravær.

Vi mener at det ikke gjøres forskjell på ansatte, eller ved ansettelse, på grunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

Redegjørelse etter Likestillings- og diskrimineringsloven § 26a kan lastes ned i PDF her