Intranett og samhandling

Epinova har utviklet intranett sammen med mange store organisasjoner. Et godt intranett gir de ansatte større tilhørighet til organisasjonen, øker mestringsfølelsen og bryter ned interne barrierer.

To hender foran en pcskjerm

Intranett tilpasset din organisasjon

Før vi starter utvikling må vi bli godt kjent med dine ønsker og behov. Sammen finner vi ut hva ditt intranett skal oppnå. Vi må avstemme forventninger til organisasjonen og forventet bruk. 

Integrasjoner

De fleste løsninger må samkjøres med allerede eksisterende løsninger. Vi har lang erfaring med integrasjoner med fagsystemer, dokument- og mediabibliotek og samhandlingssystemer. Vi etablerer enkel, sikker og sømløs pålogging for alle brukere.

Verktøy for samhandling

Epinova syr sammen dokumentbaser, fagsystemer og søk til en sømløs helhet. Med personlig tilpasning, diskusjonsvegger og arbeidsrom, øker engasjementet blant brukerne. Viktige elementer er også godt søk, mulighet for kommentarer og enkel tilpassning av profil/min side.

 • Bilde av Guy Markussen

  Guy Markussen

  Forretningsrådgiver, salg

  • Epost:
  • Telefon:
 • Bilde av Arild Henrichsen

  Arild Henrichsen

  Rådgiver strategi og teknologi, Optimizely-ekspert OMVP, Commerce, CMS, .Net

  • Epost:
  • Telefon: