Vedlikehold og videreutvikling

Din løsning skal fungere best mulig og holde tritt med dine behov, også etter lansering. En avtale om vedlikehold og videreutvikling hos oss, gir deg tilgang til løpende ressurser og kompetanse som kan sikre at løsningen din er det.

Smilende imøtekommende mann

Sikre deg eksperthjelpen

En vedlikeholdsavtale gir deg prioritert tilgang til Epinova sin ekspertise og kunnskap. Vi opprettholder kompetanse på løsningen og sikrer høy kvalitet og god respons. Epinova passer på at all kildekode og løsningsdokumentasjon blir håndtert på best mulig måte.

Våre eksperter hjelper deg med feilretting, endringer og videreutvikling. Vi er tilgjengelige med rådgiving, støtte og opplæring samt tar ansvar for at det gjennomføres jevnlige statusmøter.

En avtale med oss inneholder også løpende tilstandssjekk av løsningene. Det gjør oss i stand til å forebygge feil og opprettholde stabilitet, sikkerhet og kvalitet. Dette sikrer også at løsningen samsvarer med krav og regler i forhold til bland annet universell utforming og søk.

I Epinova har forvaltning samme høye krav til kompetanse og kvalitet som i organisasjonen forøvrig. Vi kommuniserer på norsk eller engelsk og befinner oss i Norge.

Skalerbar tjeneste

Vedlikehold i Epinova er en skalerbar tjeneste. Som kunde har du mulighet å finne et nivå og tilpasse tjenesten til ditt unike behov.

 • Beredskap/ ressurstilgang - Våre eksperter er tilgjengelige utover normal arbeidstid, enten i avgrensede perioder eller på fast basis.
 • Analyse/QA - En dyptgående analyse og QA av løsningen der vi ser på alle løsningselementer og legger grunnlaget for videreutvikling og optimalisering.
 • Garantert responstid - Regulerer maksimal tid fra et ønske om bistand meldes i fra til Epinova, til Epinova har tatt kontakt og/eller igangsatt forespurt arbeid. Feilsituasjoner klassifiseres etter alvorlighetsgrad og responstiden avpasses etter hvor alvorlig feilen er.
 • Kurs/opplæring - Bedriftsinterne og/eller skreddersydde kurs tilpasset din løsning og dine behov.
 • Synlighet og SEO-analyse - Rådgiving og bistand for planlegging og implementering i forbindelse med universell utforming, synlighet og SEO-analyse

Ute etter en vedlikeholdspartner?

Vi hjelper deg gjerne med vedlikehold og videreutvikling og av ditt nettsted. Ta kontakt for å finne ut hvordan vi best kan jobbe sammen.

 • Bilde av Geir S. Nodland

  Geir S. Nodland

  Leder kundeivaretakelse

  • Epost:
  • Telefon:
 • Bilde av Geir Andås

  Geir Andås

  Leder salg og marked CSO

  • Epost:
  • Telefon: