Kvinne som ser ned på mobilen sin

Nødvarsel fra myndighetene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og i samarbeid med Politiet og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) etablert Nødvarsel på mobil.


Nødvarsel er en ny tjeneste der myndighetene kan varsle befolkningen om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Tjenesten ble lansert i starten av 2023. Som en del av informasjonsarbeidet rundt Nødvarsel var det viktig å etablere en nettside med informasjon. Nettsiden skal i tillegg vise aktive og tidligere varsler som er sendt gjennom systemet. Med Epinovas Proxima kunne DSB komme raskt i gang med denne nettsiden, som er avhengig av høy stabilitet og god ytelse.

Bakgrunn

Epinova fikk i oppdrag å utvikle nettsiden nødvarsel.no, der befolkningen skal kunne lese mer om hvordan Nødvarsel på mobil fungerer. I tillegg skulle nettsiden speile aktive og tidligere varsler som er sendt ut via Nødvarsel, slik at publikum kan verifisere disse ved å besøke nettsiden. DSB, som skulle drifte nettsiden, stilte høye krav til sikkerhet, skalering og oppetid. DSB har gjennom flere år hatt rammeavtale med Epinova for webutvikling.

Vår bestilling var i all hovedsak å etablere en skalerbar, robust og redaksjonelt fleksibel nettside på kort tid. Epinova var en god rådgiver for å finne gode løsninger som realiserte våre krav samtidig som vi kunne holde tidsplanen, sier Henriette Magnussen, webansvarlig i DSB.

Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  

DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. De skal være en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Nettsted og selvbetjening

Samarbeid med ambisiøse organisasjoner over lang tid har gjort Epinova til en av Norges ledende Optimizely-leverandører.

Se flere av tjenestene vi leverer

Løsning og teknologivalg

Arbeidet med å utvikle nettsiden ble startet opp i oktober 2022, med utgangspunkt i Epinova sin Proxima – en akselerator som ligger over Optimizely sin løsning.

Proxima inneholder en rekke standardkomponenter, best practices og er bygget opp over tid i Epinova, basert på lang erfaring med Optimizely CMS og Commerce. Dette muliggjør å kunne lansere en ny nettløsning raskere. I Nødvarsel sitt tilfelle ga Proxima de sidetypene og blokkene som de trengte for å raskt komme i gang med innholdsproduksjon, og at utviklerne kunne jobbe med integrasjonen mot det bakenforliggende varslingssystemet.

Løsningen ble bygget på Optimizely DXP, som gir mulighet for rask skalerbarhet og god ytelse.

Prosjektgjennomføringen pågikk i 3 måneder og nettsiden ble offisielt lansert i februar 2023 i forbindelse med lansering og demonstrasjon av Nødvarsel på mobil.

Bli kjent med Proxima

Solid rammeverk i bunnen, fleksible moduler, tjenesteplattform og designsystem

Dette er Proxima