Proxima, en løsning for digital handel og mye mer

Vi sier at Proxima er bygget på erfaring, og rigget for vekst, fordi den har blitt utviklet over tid og er et resultat av erfaring og kundenes behov.

Proxima utvikles kontinuerlig. Det betyr at vi fortløpende legger til nye funksjoner som våre kunder kan ta del av. Samtidig passer vi på at løsningen er oppdatert med tanke på ytelse, sikkerhet, universell utforming, personvern etc.

Proxima består av 4 hovedkomponenter, som vi forklarer mer i detalj nedenfor.

Designsystem

Designsystemet gjør det mulig å implementere store grafiske endringer på tvers av flere løsninger. Det er enkelt å utforme et nytt løsningskonsept i en multisite-løsning, samt utvikle nye prototyper raskt.

Moduler

For at nettstedet eller nettbutikken skal fungere godt, trengs mye ulik funksjonalitet, og koblinger mot støttesystemer. Proxima inneholder mange moduler som er klargjort for implementering. Vi utvikler også nye moduler fortløpende. Ved å benytte ferdige moduler vil prosjektet spares for flere tidkrevende prosesser. Vår erfaring sier at Implementeringstiden per tjeneste eller funksjon kan reduseres med 30%-70%.

Rammeverk

All grunnfunksjonalitet og nødvendige maler ligger definert i rammeverket. Det er bygget opp over lang tid fra implementering av Optimizely-løsninger innenfor både e-handel, samhandling og selvbetjening.

Tjenesteplattform

Integrasjonene i vårt rammeverk er bygget rundt en tjenesteplattform. Tjenesteplattformen kan beskrives som et «sentralbord» som lar alle de ulike systemene snakke med hverandre på en enhetlig, effektiv og sikker måte.

Tjenesteplattformen har mange fordeler:

  • Gjenbruk av integrasjoner - generelt grensesnitt som alle systemene kan dele data gjennom slik at alle de får tilgang til samme informasjon, uten at vi må duplisere tidkrevende integrasjon mellom hvert individuelle system
  • Enklere å bytte ut systemer – om vi må bytte et system er det bare det systemet som må “kobles på” tjenesteplattformen som berøres 
  • Enklere vedlikehold - lettere å sette opp heldekkende, automatisert testing av funksjonalitet. Dette gir en ekstra dimensjon av trygghet rundt videreutvikling og forvaltning

Vi har mye mer å fortelle og vise frem om Proxima. Ta gjerne kontakt om du vil høre mer om noen av kundene som allerede har tatt Proxima i bruk, priser eller se en demo.

Disse bruker Proxima

Proxima brukes av flere store norske selskaper, blant annet Bitastad, Rørkjøp, Dale of Norway og WoolLand.

Les om Proxima i praksis

  • E-handel
  • Optimizely