Bilde av et nytt bad i moderne design.

Bygger felles plattform for netthandel

Rørkjøp ønsker å gjøre det enkelt for sine medlemsbedrifter ved å tilby et helhetlig, sikkert og trygt digitalt tjenestetilbud. Sammen med Epinova og Northern Beat bygges nå en ny og moderne netthandel for kjedene.


Rørkjøp er en landsdekkende rørleggerkjede bestående av over 400 rørleggerbedrifter. De er representert i alle landets fylker. Rørkjøp har egen nettbutikk på rorkjop.no, der de ønsker å gjøre det enkelt å finne rørlegger og bestille produkter på et og samme sted.

Rørkjøp har i mange år vært selvforsynt med utviklerkompetanse og har i dag skreddersøm-løsning på hele verdikjeden for netthandel. Strategien til Rørkjøp fremover er å fokusere på sin egen kjernevirksomhet som er VVS-faget. Et av valgene ble da å leie inn ekspertkompetanse for etableringen og vedlikehold av digitale tjenester. Selv om skreddersøm-løsningene gav stor fleksibilitet gav det også begrensninger med tanke på skalerbarhet og personavhengighet. Det var derfor også et ønske om å gå bort fra skreddersøm, og heller basere tjenestene på standardprodukter.

Tjenester vi leverer

Digital tjenesteplattform

En digital tjenesteplattform bidrar til at bedriften din kan tilpasse seg nye behov raskt. Den danner fundamentet for at du får en langsiktig, fleksibel og skalerbar IT-struktur.

Se flere av tjenestene vi leverer

Arbeidet mot et helhetlig digitalt tjenestetilbud startet februar 2021. Vi skal sammen bygge en moderne og fremtidsrettet plattform som vil skalere med tanke på vekst og tjenestetilbud. Løsningen bygges på Riversand (PIM, MDM), Optimizely CMS og Commerce samt digital tjenesteplattform i Microsoft Azure.

Resultatmål

  • En sikker og moderne tjenesteplattform for å sikre at Rørkjøp kan nå målet om et helhetlig digitalt tjenestetilbud mot for sine medlemsbedrifter.
  • En felles plattform for netthandel for Rørkjøp og for alle medlemsbedriftene.
  • Flytte all teknisk arkitektur ut i Azure og Optimizely DXP for å sørge for stabil drift og mulighet for rask ekspansjon.