• Publisert
  • 1 min

Endring av krav i likestillings- og diskrimineringsloven (LDL)

Difi endringer

I august var det høringsmøte i Difi sine lokaler i Oslo. Der ble forslag til gjennomføring av EUs webdirektiv (WAD) i norsk lov presentert.

WAD

Web Accessibility Directive (WAD) er EUs direktiv om universell utforming av offentlige nettsteder og mobilapplikasjoner. Direktivet stiller i stor grad samme krav som likestillings- og diskrimineringsloven i Norge, men med noen tillegg.

Som følge av direktivet vil LDL få noen nye krav:

  • Krav om tilgjengelighetserklæring
  • Krav om tilbakemeldingsfunksjon
  • Krav om at intranett og ekstranett skal være universelt utformet
  • Krav om synstolking på forhåndsinnspilt multimedieinnhold
  • Oppdatering av WCAG fra WCAG 2.0 til WCAG 2.1

01.01.2021

Det er i høringsnotatet foreslått at virksomhetene skal følge de nye kravene fra 1. januar 2021.

Ressurser

Ressurser fra Difi