• Publisert
  • 1 min

Statens vegvesen, Epinova og Episerver inngår kontrakt

Signering av kontrakt med Statens vegvesen

Epinova og Episerver inngår kontrakt med Statens vegvesen i en rammeavtale om etablering av ny publiseringsplattform basert på Episerver.

Høsten 2019 ble det avholdt en anbudskonkurranse om å etablere en ny skybasert publiseringsplattform for Statens vegvesen hvor Epinova og Episerver ble tildelt oppdraget etter en omfattende helhetsvurdering.

«Epinova AS med plattform fra Episerver vant konkurransen fordi de hadde tilbudet med det beste forholdet mellom pris, kostnad og kvalitet, i henhold til tildelingskriteriene», heter det i tildelingsgrunnlaget fra Statens vegvesen.

Avtalen har en verdi på NOK 38 millioner og varighet på inntil 11 år.

Statens vegvesen har gjennomført en usedvanlig grundig evaluering og vi er meget stolte over at de til slutt endte med å velge Epinova og Episerver

Geir Andås, Salgssjef i Epinova

Kvalitet var avgjørende

Med lang fartstid og mange leveranser innen digitale økosystemer, overbeviste Epinova og Episerver oppdragsgiver om at fokuset på kvalitet er grunnleggende for en god løsning.

Epinovas tilbud til Statens Vegvesen fikk høyest poengsum innen kvalitet

«Vinnende tilbud oppfyller samtlige krav i konkurransegrunnlaget og fikk høyest poengsum innen kvalitet, samt delt topplassering med de øvrige leverandørene når det gjaldt kundens forretningsprinsipper. Valgt leverandør utmerket seg mest i demonstrasjonen av brukervennlighet, men fikk også markert høyere score på funksjonelle krav. Forskjellen på kvalitet var utslagsgivende for utfallet.»

Episervers skytjeneste tilbyr elastisk skalering, høy ytelse, robust sikkerhet og er en tjeneste med ekspertstøtte. Hele løsningen er bygget på Microsoft Azure og sammen gir dette våre kunder raskere tid til å verdi sammen med kontinuerlig innovasjon.

Les også